Khi quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy

(Mặt trận) -Những con đường nông thôn mới khang trang, sạch đẹp nhờ một phần hiến đất của người dân…
Những sản phẩm làng nghề xuất khẩu do bàn tay sáng tạo của người dân…
Người dân không chỉ được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát mà còn được thu hưởng những thành quả mình làm ra…
Chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, thụ hưởng được thực thi có hiệu quả trong hoạt động của đời sống xã hội. Nhờ đó đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ MẶT TRẬN Ở CƠ SỞ

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông năm 2022

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/09/2022 - Bất cập giải phóng mặt bằng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản