Khi quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy

(Mặt trận) -Những con đường nông thôn mới khang trang, sạch đẹp nhờ một phần hiến đất của người dân…
Những sản phẩm làng nghề xuất khẩu do bàn tay sáng tạo của người dân…
Người dân không chỉ được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, giám sát mà còn được thu hưởng những thành quả mình làm ra…
Chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát, thụ hưởng được thực thi có hiệu quả trong hoạt động của đời sống xã hội. Nhờ đó đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 24/05/2022 - Hàng chục trại lợn xả thải gây ô nhiễm

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

Kiến nghị của cử tri trước mỗi kỳ họp Quốc hội

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản