Tin mới

Luôn quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) - Ngày 14/9, tại tỉnh Yên Bái, phát biểu kết luận Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số cần phát huy nội lực, vượt khó và khơi dậy tinh thần tự hào, tự tin, tự lực trong mỗi người dân để cùng tương trợ lẫn nhau, quyết tâm xoá đói giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản