Tin mới

Mặt trận lắng nghe ý kiến Nhân dân

(Mặt trận) - Ổn định việc làm và thu nhập của người dân, người lao động mất việc, giãn việc ở các khu công nghiệp…

Việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất…

Nhiều nội dung cử tri kiến nghị được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Những vấn đề này không chỉ cho thấy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc trong lắng nghe, tập hợp những nguyện vọng của Nhân dân gửi đến cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước, những kiến nghị cho thấy cần phải có thêm nhiều nỗ lực hơn trong giải quyết những vấn đề đang đặt ra với đời sống sản xuất sinh hoạt của người dân.

Bác sĩ kể về ngày làm việc cuối cùng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/07/2024 - Đường hư hỏng nặng, người dân đi lại khó khăn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/07/2024 - Đội cứu hộ bãi biển ở Sầm Sơn

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản