Mặt trận với công tác khuyến học

(Mặt trận) - Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ học bổng để tiếp tục đến trường…

Học sinh được tặng xe đạp để tiếp sức đến trường…

Có rất nhiều các em học sinh đã được giúp đỡ bằng nhiều hình thức để viết tiếp mơ ước tới trường. Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác khuyến học như là cầu nối giữa truyền thống hiếu học tốt đẹp qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc với định hướng phát triển nguồn nhân lực, con người và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc…

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/10/2023 - Nhiều mỏ đất khai thác không hoàn thổ

Khai mạc Hội nghị Trung ương tám khóa XIII

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản