Một số kết quả nổi bật của Công đoàn Cơ quan Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2023

(Mặt trận) - Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang nỗ lực triển khai thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra; đồng thời, các cấp Công đoàn ra sức thi đua thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII, tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Với tinh thần đó, Đại hội Công đoàn cơ quan lần thứ XIV có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan 5 năm qua; đề ra phương hướng nhiệm vụ 5 năm tới nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn cơ quan ngày càng vững mạnh, đóng góp có hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Từ đó lựa chọn những cá nhân tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bầu vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan khóa XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nậm Pồ (Điện Biên) nỗ lực xóa nhà tạm, dột nát cho người nghèo

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Thành ủy Vũng Tàu

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/09/2023 - Chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã hoạt động

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản