MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(Mặt trận) -

Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người đứng đầu UBND các cấp đã được quy định cụ thể trong luật. Năm qua chỉ có khoảng 70% người đứng đầu cấp tỉnh tiếp công dân đạt được trên 50% số buổi quy định. Ngoài nguyên nhân khách quan của tình hình dịch bệnh thì vẫn còn nhiều lý do như: người đứng đầu đùn đẩy, né tránh tiếp dân, hoặc chất lượng tiếp dân không đạt hiệu quả, vẫn còn thiếu trách nhiệm, không tôn trọng và giải quyết thỏa đáng yêu cầu của người dân… Hiện MTTQ các cấp đang kiến nghị sửa đổi một số quy định pháp luật về tăng cường sự phối hợp của MTTQ trong giám sát vấn đề này để nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/10/2022 - Đường quốc lộ, tỉnh lộ nhanh xuống cấp

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/10/2022 - Bị thu hồi đất sản xuất trước thời hạn

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/10/2022 - 10 năm làm thiện nguyện vì cộng đồng

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản