Nâng cao hiệu quả giám sát của Mặt trận

(Mặt trận) - Năm năm qua, nhiều chương trình giám sát đã được Mặt trận các cấp triển khai đem lại kết quả thiết thực cùng với những chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội…

Chương trình giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ…

Chương trình giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp…

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò của mình, đòi hỏi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phải tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động này, đặc biệt là trước những vấn đề vừa mới nảy sinh trong cuộc sống.

Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư làm việc với Thành ủy Vũng Tàu

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 20/09/2023 - Chung cư chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy đã hoạt động

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 19/09/2023 - Chậm xử lý lấn chiếm hành lang an toàn cảng Sa Kỳ

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản