Nhân rộng mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư

(Mặt trận) - Một tổ tự quản có nhiều hoạt động thiết thực giúp người dân thay đổi hành vi trong bảo vệ môi trường cũng như tích cực tương trợ nhau trong cuộc sống...
Một tổ tự quản luôn nhắc nhở-vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch; hỗ trợ người dân tiêm phòng Covid-19 và tiếp cận các chính sách cho người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...
Càng ngày càng có thêm nhiều các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư - những mô hình cho thấy bên cạnh sự quản lý của Nhà nước, nếu khơi dậy và phát huy được tinh thần tự nguyện, người dân sẽ tham gia tích cực vào quá trình tổ chức và quản lý xã hội hiệu quả.

Hà Nội với hệ thống truyền thanh cơ sở

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 12/08/2022 - Khó quản lý khu dân cư xây trên đất nông nghiệp

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản