Tin mới

Nỗ lực chung tay vì người nghèo – để không ai bị bỏ lại phía sau

(Mặt trận) - Những túi an sinh, những phần quà đại đoàn kết... Trong tháng cao điểm hành động vì người nghèo, cả nước lại tiếp tục hướng về người nghèo với nhiều hoạt động thiết thực. Với sự giúp sức từ nguồn lực xã hội, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, hỗ trợ kịp thời người dân trong bối cảnh dịch bệnh. Tất cả đang nỗ lực chung tay vì người nghèo – để không ai bị bỏ lại phía sau...

Đoàn kiểm tra số 140 của Ban Bí thư làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tôn vinh 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021

Đoàn kiểm tra số 136 của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản