Tin mới

Phân bổ 17.204 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, trong những ngày qua, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ở trong và ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” sẽ diễn ra vào ngày 13/11

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV, năm 2020

Phân bổ hơn 20 tỷ đồng hỗ trợ phòng chống dịch

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản