Tin mới

Phát huy hiệu quả mô hình tổ tự quản

(Mặt trận) - Hơn 600 nghìn tổ tự quản trên khắp cả nước đang hoạt động hiệu quả với nhiều hình thức phong phú…

Từ mô hình tự quản giúp người dân thay đổi hành vi trong bảo vệ môi trường đến giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập bằng nguồn lực do chính sự đoàn kết, sẻ chia giữa các gia đình trong thôn xóm …

Các mô hình tự quản đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết và quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Để các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư hoạt động hiệu quả, phải phát huy tối đa cao nhất dân chủ của người dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân trong triển khai các mô hình tự quản nhưng phải đảm bảo có sự quản lý của Nhà nước.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 05/12/2023 - Không được làm sổ đỏ do chủ đầu tư xây nhà không phép

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 04/12/2023 - Nghi vấn trong tuyển dụng lái xe

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/12/2023 - Ông Ba Dân nhặt đá vá đường

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản