Tin mới

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) - 20 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, góp phần tăng cường sự đồng thuận, khơi dậy và huy động sức mạnh của toàn xã hội trong triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 11/12/2023 - Đồng thuận di dời hàng nghìn ngôi mộ cho dự án Vành đai 4

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 10/12/2023 - Kè sông làm mất lối đi của người dân

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 09/12/2023 - Có sổ đỏ nhưng không thể chuyển nhượng, thế chấp

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản