Tin mới

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) - Lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Thực hiện tốt chủ trương này cũng là thực hiện trách nhiệm của Mặt trận trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phù hợp lợi ích quốc gia, dân tộc, nhằm tăng cường đồng thuận xã hội. Đây cũng là cơ sở để góp phần hoàn thành dự án luật vô cùng quan trong này trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp sắp tới.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 16/05/2024 - Hiệu quả mô hình “24 giờ cùng nhân dân“

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 15/05/2024 - Một số lái xe buýt chưa tuân thủ an toàn giao thông

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản