Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

(Mặt trận) - Lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là một đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Thực hiện tốt chủ trương này cũng là thực hiện trách nhiệm của Mặt trận trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phù hợp lợi ích quốc gia, dân tộc, nhằm tăng cường đồng thuận xã hội. Đây cũng là cơ sở để góp phần hoàn thành dự án luật vô cùng quan trong này trước khi trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp sắp tới.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/06/2023 - Lớp học chữ Chăm cho trẻ em làng Chăm

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 31/05/2023 - Vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Campuchia

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản