Tin mới

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm việc tại Lâm Đồng

(Mặt trận) - Ngày 8/9, Đoàn khảo sát do Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc tại Lâm Đồng. Đoàn tiến hành khảo sát, nắm tình hình về việc tổ chức nghiên cứu, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa VII) về đại đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt trận Dân tộc thống nhất; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 13/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh – thực trạng và giải pháp.  

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/02/2024 - Mâu thuẫn xung quanh quỹ bảo trì chung cư 200 tỷ đồng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/02/2024 - Đường xuống cấp ngay giữa Thủ đô

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/02/2024 - Loạn giá trông giữ phương tiện tại Hà Nội

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản