Sách vàng Sáng tạo Việt Nam - Tự hào trí tuệ Việt Nam

(Mặt trận) - Sách vàng sáng tạo Việt Nam nhằm tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp khoa học - công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. Từ đó, tạo động lực để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước.
Qua 5 năm triển khai (từ 2016 đến 2020), Ban Chỉ đạo tuyến chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức tuyển chọn, công bố 365 công trình, giải pháp khoa học công nghệ để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Số công trình được tuyển chọn, công bố hằng năm bằng với số năm kỷ niệm Quốc khánh. Lễ công bố hằng năm là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9), kỷ niệm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam (18/11).
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam không chỉ mang lại ý nghĩa thực tiễn cao, đây còn là nguồn tư liệu sinh động, tiếp tục khơi dậy truyền cảm hứng sáng tạo thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận tại thành phố Hải Phòng

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu kiểm tra công tác Mặt trận năm 2022 tại tỉnh Quảng Ninh

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/12/2022 - Phản hồi về bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản