Tin mới

Tiếp tục thêm nhiều tấm lòng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

(Mặt trận) - Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã và đang tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, những ngày qua, có nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đến hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương hoặc chuyển qua tài khoản ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch. Tính từ ngày 1/5/2021 đến ngày 13/8/2021, số tiền ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 7.022 tỷ đồng

Gần 36 tỷ đồng từ Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tiếp sức cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tiếp tục vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19”

Ra mắt hệ thống đóng góp trực tuyến của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản