Tiếp tục thêm nhiều tấm lòng ủng hộ công tác phòng, chống dịch

(Mặt trận) - Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã và đang tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, những ngày qua, có nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp đến hệ thống Mặt trận từ Trung ương tới địa phương hoặc chuyển qua tài khoản ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng chống dịch. Tính từ ngày 1/5/2021 đến ngày 13/8/2021, số tiền ủng hộ qua hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương lên tới trên 7.022 tỷ đồng

Phát huy vai trò của Mặt trận trong phản biện xã hội

MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ sáu, khóa IX

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản