Tin mới

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG PHÁT BIỂU BẾ MẠC HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

(Mặt trận) - Chiều 10/5/2022, phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Hội nghị Trung ương 5 đã hoàn thành có chất lượng cao một khối lượng công việc lớn rất quan trọng. Trung ương đã nhất trí cao về nhiều chủ trương, định hướng cơ bản, quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 23/02/2024 - Mâu thuẫn xung quanh quỹ bảo trì chung cư 200 tỷ đồng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 22/02/2024 - Đường xuống cấp ngay giữa Thủ đô

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 21/02/2024 - Loạn giá trông giữ phương tiện tại Hà Nội

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản