Vai trò Mặt trận trong phát huy dân chủ ở cơ sở

(Mặt trận) - Càng ngày, dân chủ ở cơ sở càng được phát huy và coi trọng…

Chủ trương dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát được thực thi có hiệu quả trong mọi hoạt động của đời sống xã hội. Điều đó đã huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhìn lại việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong những năm qua cho thấy, đây là chủ trương đúng, hợp lòng dân, và cần được tiếp tục thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 03/02/2023 - Mạo danh quân nhân nước ngoài để lừa đảo

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 02/02/2023 - Nhiều chiêu trò quỵt tiền xăng

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 01/02/2023 - Tìm nguyên nhân nứt dọc cả trăm mét mặt đê sông Cầu

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản