Xây dựng chương trình hành động bám sát vào tình hình đất nước

(Mặt trận) - Ngày 27/12, phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, trong năm 2022, việc xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận các cấp cần xác định theo hướng có trọng tâm, trọng điểm thực chất, hiệu quả, bám sát tình hình đất nước và nhân dân, để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa phương thức nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân nhằm phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước.

PHÁT HUY VAI TRÒ CÁN BỘ MẶT TRẬN Ở CƠ SỞ

Khai mạc Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc lần thứ V và Ngày hội Tam nông năm 2022

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 30/09/2022 - Bất cập giải phóng mặt bằng

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản