Xây dựng chương trình hành động bám sát vào tình hình đất nước

(Mặt trận) - Ngày 27/12, phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị, trong năm 2022, việc xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận các cấp cần xác định theo hướng có trọng tâm, trọng điểm thực chất, hiệu quả, bám sát tình hình đất nước và nhân dân, để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó cần tập trung nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội; đa dạng hóa phương thức nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân nhằm phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước.

Alo Chào buổi sáng - VTV1 - 18/01/2023 - Ngăn chặn tình trạng lừa đảo tài chính trực tuyến

Đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam thăm, tặng quà Tết

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản