Tin mới

Điện mừng Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (1/10/1949 - 1/10/2020), đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã gửi điện mừng tới Đồng chí Uông Dương, Uỷ viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Toàn văn điện mừng như sau:

 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Hà Nội, ngày  01  tháng  10  năm 2020

ĐIỆN MỪNG

 

      Kính gửi: Đồng chí Uông Dương,

                     Uỷ viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc,

                     Chủ tịch Uỷ ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị

                     Nhân dân Trung Quốc

 

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 71 Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (01/10/1949 – 01/10/2020), thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, Tôi gửi tới đồng chí Uông Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc và qua đồng chí Chủ tịch gửi tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Uỷ ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 71 năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với hạt nhân là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, nhân dân Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dânTrung Quốc.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định; sẵn sàng cùng Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc tăng cường hợp tác, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển bền vững, cũng như hòa bình, phát triển của khu vực và thế giới.

Chúc đồng chí Uông Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc dồi dào sức khoẻ và đạt được nhiều thành công trên cương vị công tác của mình.

Chúc quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc nói chung và quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trần Thanh Mẫn

Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản