Tin mới

Hội nghị Giao ban sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 cụm thi đua MTTQ Việt Nam các tỉnh Duyên hải miền Trung

(Mặt trận) -Ngày 7/7/2022, tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị giao ban cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì và phát biểu tại hội nghị.

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Australia

Báo chí đồng hành cùng Mặt trận trong công tác thông tin, tuyên truyền các chương trình hành động tới gần với nhân dân hơn

Phó Chủ tịch Tô Thị Bích Châu thăm, tặng quà các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam

 Quang cảnh Hội nghị.

Dự và cùng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định (Cụm trưởng); Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 5 tỉnh cụm thi đua Duyên hải miền Trung gồm (Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam).

Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong Cụm đã thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt nhiều kết quả. Ủy ban MTTQ các tỉnh trong cụm đã đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; trong đó, tập trung đẩy mạnh học tập và đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII).  Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay được nhân rộng, biểu dương. Công tác vận động, cứu trợ gia đình khó khăn, người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được triển khai kịp thời, tích cực, mang lại hiệu quả cao, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh trong Cụm đã chú trọng việc phối hợp với chính quyền thông qua việc ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy chế phối hợp công tác; chủ động hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, mang lại hiệu quả thiết thực; công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ngày càng được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng, triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

Không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tôn giáo, dân tộc, công tác đối ngoại và kiều bào; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ảnh kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền và UBTƯ MTTQ Việt Nam theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022, Hội nghị tập trung thảo luận về công tác thi đua, khen thưởng; giới thiệu mô hình mới, cách làm hay, các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và trao đổi giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trong thời gian tới…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tai Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao những ý kiến phát biểu, trao đổi thảo luận tại Hội nghị đã làm nổi bật thêm các kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những kinh nghiệm hay, cách làm rất mới của các địa phương trong Cụm thời gian qua. Các đơn vị trong Cụm đã tích cực, chủ động triển khai tốt công tác giám sát và phản biện xã hội. Các chủ đề được chọn để giám sát, phản biện đều là những vấn đề sát và gắn với những chương trình phát triển kinh tế - xã hội lớn của địa phương hoặc vấn đề bức xúc của nhân dân.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đề nghị các tỉnh trong Cụm thi đua tích cực đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục quan tâm đổi mới phương pháp, cách thức nắm bắt tình hình theo hướng ngày càng thực chất, thiết thực, nói lên được tiếng nói của cử tri và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp tục thực hiện có chiều sâu công tác giám sát, phản biện xã hội. Củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công tác Mặt trận ở cơ sở, khu dân cư; tập trung xây dựng, kiện toàn và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp để đáp ứng các nhiệm vụ được giao trong thời gian tiếp theo.

Tùng Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản