Tin mới

Nâng cao chất lượng công tác dân tộc trong tình hình mới

(Mặt trận) -Ngày 29/3, Hội đồng tư vấn về Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất năm 2022. Dự và chủ trì Hội nghị có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Bùi Thị Thanh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thảo luận tiêu chí nhằm lựa chọn đại biểu đại diện cho người dân tộc thiểu số tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp

Toàn văn Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XV

 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự cùng các thành viên Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã thảo luận, đánh giá báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng năm 2021, góp ý, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động của Hội đồng trong năm 2022.

Nội dung báo cáo nêu rõ, trong năm qua, Hội đồng tư vấn về Dân tộc đã tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản có liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc.

Trong đó, Hội đồng đã tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

 Bà Bùi Thị Thanh, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Cùng với đó, Hội đồng đã tham gia góp ý dự thảo Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030”. Đây là Đề án có ý nghĩa thực tiễn quan trọng nhằm giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số.

Hội đồng cũng đẩy mạnh phối hợp với các Ban Dân tộc, Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam tham gia tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy cho người uy tín đồng bào dân tộc, công tác bầu cử, trao nhà cho hộ nghèo tại xã Pà Cò, Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

 Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, công tác dân tộc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, là công tác quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước ở giai đoạn hiện nay.

Theo Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh, đồng bào dân tộc thiểu số là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Vì vậy, công tác dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, trong năm 2022 và những năm tiếp theo, hoạt động của MTTQ Việt Nam hướng đến việc vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huy động các nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, lắng nghe ý kiến của bà con để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước, từ đó giải quyết thỏa đáng những đề xuất, tâm tư của nhân dân.

 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh trao Bằng khen cho ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Vì vậy, phương thức để MTTQ Việt Nam phát huy được trách nhiệm cao nhất trong công tác dân tộc chính là huy động được sự tham gia của các thành viên các Hội đồng tư vấn, trong đó chủ chốt là Hội đồng tư vấn về Dân tộc trong đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp giúp MTTQ Việt Nam thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời giám sát việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Với ý nghĩa đó, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, Hội đồng tư vấn về Dân tộc tiếp tục quan tâm hỗ trợ UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện công tác dân tộc ngày càng chất lượng hơn, hiệu quả hơn, đóng góp cho việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chăm lo cho đời sống của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh miền núi khó khăn, đồng thời nghiên cứu xây dựng kế hoạch hoạt động rõ nét của Hội đồng trong năm 2022.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã trao Bằng khen của UBTƯ MTTQ Việt Nam cho ông Bế Trường Thành, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Dân tộc với nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận năm 2021.

Tiến Đạt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản