Tin mới

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu

(Mặt trận) -Ngày 24/7, tại tỉnh Thái Bình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Tài nguyên - Môi trường phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu các tỉnh phía Bắc năm 2020 cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp xã và khu dân cư của các tỉnh, thành phố phía Bắc về công tác xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự và chủ trì hội nghị.

Tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trao tặng 21 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tiếp đoàn đại biểu chức sắc, chức việc, cốt cán tôn giáo vùng đồng bào Chăm tỉnh Ninh Thuận

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài cho biết thực hiện Chương trình phối hợp số 20, ngày 26/12/2016 giữa Bộ Tài Nguyên và môi trường với Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường giai đoạn 2017 – 2020, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình điểm Khu dân cư bảo vệ môi trường ở các tỉnh, thành phố. Đến nay 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã xây dựng các mô hình điểm và được nhân rộng ở khu dân cư. Từ những mô hình điểm đã có nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động thiết thực về bảo vệ môi trường được hình thành ở các địa bàn dân cư. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền về nội dung bảo vệ môi trường được duy trì thường xuyên, có tác dụng tích cực, tạo thành phong trào trên địa bàn, giúp người dân xây dựng “thói quen tốt” về bảo vệ môi trường…

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài nhấn mạnh Hội nghị tập huấn nhằm tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu và  bổ sung, trang bị thêm kiến thức cho cán bộ Mặt trận các cấp nắm vững và tuyên truyền vận động nhân dân nghiêm túc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, tiếp tục xây dựng mới và nhân rộng các mô hình, điển hình của cộng đồng dân cư, các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường…

 

Với vai trò, trách nhiệm của mình, các cán bộ tham gia tập huấn cần tập trung nghiên cứu, nắm chắc những nội dung tập huấn. Trên cơ sở đó có kế hoạch, phương pháp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ở địa phương hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu về hiện trạng và công tác quản lý nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; Công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa. Vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác BVMT, xây dựng mô hình điểm BVMT, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu…

Trong khuôn khổ hội nghị tập huấn, các đại biểu tập trung thảo luận, chia sẻ thêm những kinh nghiệm và những cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ở khu dân cư. Việc thu gom, xử l‎ý rác thải tại cộng đồng dân cư và những khó khăn, vướng mắc trong xây dựng mô hình điểm…

Tuấn Quang

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản