Tin mới

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ

(Mặt trận) -Ngày 26/5, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp Bộ “Phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và chủ trì hội nghị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện tốt vai trò khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy sức mạnh vĩ đại của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

 Quang cảnh hội nghị.

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước là một trong những quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam được ghi nhận trong các văn kiện quan trọng của Đảng, trong Hiến pháp và pháp luật về MTTQ Việt Nam. Trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước, những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước đạt được nhiều kết quả tích cực, thể hiện ở nhiều mặt hoạt động.

Tuy vậy, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước nhiều nơi, nhiều lúc chưa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp Mặt trận. Ủy ban MTTQ các cấp, nhất là ở địa phương, cơ sở còn lúng túng trong việc tìm ra cách thức, biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

Đề tài nghiên cứu gồm 3 chương: Một số vấn đề lý luận về phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam; thực trạng MTTQ Việt Nam thực hiện các phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; một số giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam.

 Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị nghiệm thu, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, đề tài khoa học đã làm rõ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của Mặt trận. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phân tích thực trạng, đề tài đã đưa ra các nhóm giải pháp, đề xuất kiến nghị phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu trong đó tập trung vào các giải pháp nâng cao nhận thức, xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Mặt trận. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước.

“Đây là đề tài đầu tiên đặt vấn đề nghiên cứu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thông qua nghiên cứu các phương thức tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của MTTQ Việt Nam”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ

Tại hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đề tài đạt xuất sắc.

NGUYỄN PHƯỢNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản