Tin mới

Phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam đạt nhiều kết quả tích cực

(Mặt trận) -Sáng 5/7, tại TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) diễn ra Hội thảo khoa học Chất lượng hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương - thực trạng và giải pháp (hội thảo).

Bài học kinh nghiệm qua hơn 35 năm đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đề xuất những giải pháp trong thời gian tới

Báo cáo chính trị cần làm nổi bật vai trò và đóng góp của Mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh Bắc Kạn

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Theo đó, Hội thảo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức. Đây là hoạt động thực hiện nhiệm vụ khoa học năm 2024 của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 Quang cảnh hội thảo. Ảnh: N.V.

Hội thảo do TS. Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; TS. Lê Mậu Nhiệm, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam; ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị chủ trì.

 Hội thảo do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì tổ chức. Ảnh: N.V.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, hoạt động phản biện xã hội là một trong những quyền và trách nhiệm cơ bản của MTTQ Việt Nam, nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước, xây dựng pháp luật; làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ngày càng phù hợp hơn với thực tế đời sống xã hội, thể hiện được ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo. Ảnh: N.V.

Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản, quy định rõ ràng, cụ thể đối với công tác phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Vừa qua, hoạt động giám sát phản biện xã hội đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, nhìn nhận đánh giá một cách khách quan, chất lượng giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội chưa đạt được như mong muốn của Đảng và nhất là sự kỳ vọng của Nhân dân.

Theo đó, ông Nguyễn Hữu Dũng đề nghị, các đại biểu tham dự hội nghị phân tích làm rõ sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương trong giai đoạn hiện nay; đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam; qua đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp ở địa phương trong thời gian tới.

 Ông Đào Mạnh Hùng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.V.

Phát biểu chào mừng hội thảo, ông Đào Mạnh Hùng cung cấp đến các đại biểu cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý của phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội.

Đồng thời cho biết, vừa qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức cuộc khảo sát dư luận xã hội với trên 5.000 phiếu khảo sát. Kết quả, có khoảng 96,7% Nhân dân quan tâm đến vấn đề giám sát, phản biện và các hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị khẳng định, việc nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp, nhất là ở cơ sở là yếu tố quan trọng, quyết định giá trị cốt lõi, vị trí, vai trò của MTTQ trong hệ thống chính trị và trong xã hội; thực hành dân chủ Xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ; đóng góp xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần vào thành công chung của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong khuôn khổ hội thảo, 8 đại biểu đã tham gia ý kiến trực tiếp, nhiều đại biểu gửi bài tham luận và được in thành kỷ yếu trên 120 trang.

 Các đại biểu phát biểu tại hội thảo. Ảnh: N.V.

Phát biểu tổng kết các ý kiến tham luận và bế mạc hội thảo, ông Lê Mậu Nhiệm nhìn nhận, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm cao, hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp, đúng theo kế hoạch đề ra.

Đồng thời, kết quả hội thảo sẽ góp phần tham mưu giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham khảo về nội dung nhằm nâng cao chất lượng hoạt động phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp, vận dụng vào trong công tác lãnh đạo, điều hành trong hệ thống Mặt trận, trước mắt góp phần vào quá trình chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X dự kiến tổ chức vào tháng 10 tới đây.

N.V

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản