Tin mới

Phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong phát triển đất nước

(Mặt trận) -Ngày 17/7, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tôn giáo năm 2020. Hôi nghị được thực hiện thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên và Bộ Công an thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phối hợp tuyên truyền, giới thiệu, lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu trong Hội đồng tư vấn về Tôn giáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam; cùng 2.160 đại biểu tại các điểm cầu trong cả nước.

 Hôi nghị được thực hiện thông qua hệ thống truyền hình trực tuyến của MTTQ Việt Nam

Tại Hội nghị, các đại biểu tại 63 điểm cầu MTTQ các tỉnh, thành đã được giới thiệu về 3 chuyên đề: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các tôn giáo, liên hệ với chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay và chuyên đề việc thực hiện Đề án “Tăng cường vận, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay”. Hội nghị cũng nghe những ý kiến trao đổi, thảo luận, chia sẻ của các đại biểu đến các điểm cầu, đưa ra những đề xuất, kiến nghị để tiếp tục thực hiện tố hơn công tác tôn giáo nói chung và công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam.

Nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng của MTTQ là tăng cường vận động, đoàn kết các dân tộc, tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực khẳng định, Nghị quyết Đại hội IX MTTQ Việt Nam đề ra là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp.

Để thực hiện tốt công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ đã xây dựng chương trình bồi dưỡng, tập huấn hàng năm để cán bộ Mặt trận có điều kiện được bồi dưỡng nắm chắc và có hệ thống những vấn đề cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam.

“Yêu cầu đặt ra hiện nay là các cấp Mặt trận nhất là đội ngũ cán bộ là phải nắm chắc những vấn đề cơ bản về tôn giáo và công tác tôn giáo của MTTQ để làm tốt nhiệm vụ tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tôn giáo của Mặt trận”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực chỉ rõ.

Trong thời gian tới để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ vận động, đoàn kết các tôn giáo, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị các đại biểu vận dụng các tư tưởng, kiến thức được lĩnh hội qua buổi tập huấn để triển khai các nhiệm vụ cụ thể của Mặt trận.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực từ nay đến cuối năm, các địa phương cần tổ chức tốt việc sơ kết 5 năm việc thực hiện Kết luận số 02 của Đoàn Chủ tịch về đổi mới nội dung công tác tôn giáo của MTTQ Việt Nam; tiếp tục thực hiện Đề án tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay; quan tâm đến việc xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu, cốt cán phong trào trong các tôn giáo. Bên cạnh đó tiếp tục có cách làm mới để nhân rộng các mô hình tốt, có hoạt động cụ thể để phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cũng nhấn mạnh tới việc tiếp tục phát huy nguồn lực của các tôn giáo thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận. Đặc biệt là sự tham gia của các tôn giáo để thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

VŨ MẠNH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản