Vừa kiên quyết xử lý, vừa phát huy nhân tố tích cực trong phòng, chống tham nhũng

(Mặt trận) -Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN), sáng 30/11, Đoàn Công tác Ban Chỉ đạo Trung ương do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Báo chí cách mạng Việt Nam phấn đấu thực hiện tốt sứ mệnh tạo đồng thuận xã hội

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kiểm tra công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục và Ban trị sự Phật giáo Thanh Hóa

Tham dự cuộc làm việc có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; các thành viên Đoàn công tác; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Quang cảnh cuộc làm việc.

Quyết liệt phòng ngừa tham nhũng

Báo cáo kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác PCTN năm 2020 tại Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam nêu rõ, trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đã tích cực chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm trong hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện Quy chế dân chủ.

Năm 2020, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, hiệu quả thiết thực nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN tiếp tục được Đảng đoàn Hội Nông dân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy hiệu quả. Một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai thực hiện khá quyết liệt, trọng tâm là các biện pháp phòng ngừa như: xây dựng và thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan tổ chức, đơn vị; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức; công khai minh bạch về tổ chức và hoạt động các cơ quan, đơn vị; cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và thanh toán không dùng tiền mặt; minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Bên cạnh đó, chế độ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong công tác PCTN được thực hiện nghiêm, vừa tăng cường được vị trí, vai trò của người đứng đầu đồng thời giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng. Trong năm 2020, Trung ương Hội và các cấp Hội không có trường hợp nào bị xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, cấp phó của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách. 

Đặc biệt Đảng đoàn, Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội đã quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ Hội vi phạm kỷ luật, trong đó có hành vi vi phạm về tham nhũng.

 Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng trong cả nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ nét thông qua việc tập trung chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ; cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và các giải pháp phòng ngừa được chú trọng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đặc biệt, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục được đổi mới, tăng cường; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và báo chí trong PCTN được phát huy tốt hơn.

“Công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, hưởng ứng, đánh giá cao, được các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong triển khai công tác PCTN của Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội đã tích cực chỉ đạo các ban, đơn vị thuộc Trung ương Hội nghiêm túc thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm trong hoạt động quản lý, điều hành gắn với thực hiện Quy chế dân chủ, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều hoạt động, việc làm cụ thể, hiệu quả thiết thực nhằm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí thông qua việc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội dung cán bộ, hội viên, nông dân tham gia phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị định 47 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Hội cũng quan tâm phối hợp, tăng cường thực hiện Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Đặc biệt là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công; quy chế sử dụng quỹ phúc lợi cơ quan; quy định về bình xét, xếp loại mức lao động và chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm dân chủ, công bằng, minh bạch và đúng quy định.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng đánh giá cao việc, Đảng đoàn Hội Nông dân đã duy trì đường dây nóng trên Cổng Thông tin điện tử của Trung ương Hội để tiếp nhận cuộc gọi của cán bộ, hội viên, nông dân phản ánh; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng, toàn diện, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại cuộc làm việc.

Chính vì vậy, về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát nhất là các đơn vị, địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

“Cần quan tâm thực hành tiết kiệm, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Vừa kiên quyết xử lý tham nhũng nhưng vừa phát huy nhân tố tích cực trong đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Đặc biệt phải phát huy vai trò của truyền thông, báo chí; đồng thời cảnh giác và đấu tranh với những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng đấu tranh chống tham nhũng để bôi nhọ, phá hoại Đảng, Nhà nước, nhất là chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh tới việc công tác PCTN phải được tiến hành ở tất cả các cấp Hội, thực hiện đồng bộ các biện pháp theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng với đó, phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Chú trọng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ; thực hiện hiệu quả các nghị quyết, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Về những kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Đoàn công tác tổng hợp đầy đủ; một số nội dung đã được trao đổi, hướng dẫn cụ thể tại buổi làm việc; những khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật sẽ được tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết.

VŨ MẠNH - QUANG VINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản