Tin mới

Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước

(Mặt trận) - Ngày 01/3/2023, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Ảnh minh họa 

Cũng tại phiên họp này, Trung ương đã bầu bổ sung 3 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII, gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; Đinh Hữu Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Quảng Bình; Lê Văn Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Cần Thơ.

Trước đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương với 19 ủy viên do ông Trần Cẩm Tú làm Chủ nhiệm. 

Sau đó, tại Hội nghị lần thứ 3 vào tháng 7/2021, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 ủy viên, nâng tổng số ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII lên 21 người.

Từ đó đến nay, có 2 nhân sự được phân công nhiệm vụ mới là Phó Chủ nhiệm Trần Đức Thắng làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương và ông Đoàn Anh Dũng (ủy viên) làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngoài ra, Phó Chủ nhiệm Nguyễn Văn Hùng qua đời vào tháng 11/2022 nên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khuyết 3 ủy viên.

Như vậy, với việc bầu bổ sung 3 ủy viên mới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 21 ủy viên./.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản