Tin mới

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt, triển khai các quy định mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII

(Mặt trận) - Ngày 6.4, tại TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội xuất bản Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hoá tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các quy định 85-QĐ/TW, 99-QĐ/TW, 100-QĐ/TW, 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII; xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 – 21.6.2025). Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025: 337 tỷ đồng chung tay ủng hộ phong trào thi đua

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

 Chủ tọa điều hành hội nghị

Chủ trì hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai; Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam Hoàng Vĩnh Bảo.

Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy và một số sở, ban, ngành trực thuộc; các cơ quan chủ quản báo chí, chủ quản nhà xuất bản; các cơ quan báo chí, nhà xuất bản ở Trung ương và 31 địa phương phía Bắc. Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Đại biểu Nhân dân Phạm Thị Thanh Huyền tham dự hội nghị.

 Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn quán triệt mục đích ý nghĩa của hội nghị

Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết: Đây là hội nghị quan trọng, với  4 quy định mới được quán triệt tại hội nghị là những văn bản rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; có tác động trực tiếp đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong cả nước. Nội dung các quy định được chuẩn bị công phu, chu đáo, bài bản, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển. Do đó, cần được quán triệt, triển khai nghiêm túc, bài bản, thật sự đi vào cuộc sống, áp dụng thống nhất trong cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm quán triệt những điểm mới trong Quy định 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW ngày 28.2.2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản.

Cụ thể, Quy định 100-QĐ/TW và 101-QĐ/TW đã tiếp tục khẳng định và làm rõ vai trò lãnh đạo trực tiếp và thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ cơ quan báo chí, nhà xuất bản; là cơ sở chính trị để sửa đổi, bổ sung Luật Báo chí 2016, Luật Xuất bản năm 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo cơ quan báo chí, nhà xuất bản có bản lĩnh chính trị, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức để "xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại" và "sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại hóa" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai quán triệt Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27.2.2023 của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng. Quy định này nhằm tạo sự thống nhất trong sử dụng Đảng kỳ, hình ảnh Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự trang nghiêm của Đảng, qua đó góp phần giáo dục, bồi dưỡng niềm tin, lý tưởng, đạo đức cách mạng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng: Các quy định nêu trên đều rất quan trọng, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, vai trò trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, xuất bản; xác định rõ vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội; tạo sự thống nhất trong việc sử dụng cờ Đảng trong toàn hệ thống chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe dự thảo Đề án kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2025). Đây là sự kiện chính trị nghề nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với báo giới cả nước nhằm nhìn lại, đánh giá, tổng kết, để tự hào nhưng cũng là để cùng nhau xây dựng những chiến lược, kế hoạch, để báo chí cách mạng vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới; cổ vũ, động viên báo giới cả nước tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã bàn thảo, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện thật tốt các quy định và dự thảo Đề án nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, đáp ứng thật tốt mục đích, yêu cầu đề ra..

 Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ đạo trên cơ sở hội nghị hôm nay, tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung quy định với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên hiểu rõ, vận dụng cho đúng các quy định.

"Cần xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan báo chí, xuất bản chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành tuyên giáo. Cần tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các quy định trên; kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện quy định ở các cấp theo từng quý, từng năm; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; nhắc nhở, phê bình, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thực hiện không nghiêm túc, không hiệu quả; kịp thời báo cáo, phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Ban Tuyên giáo Trung ương để có chủ trương chỉ đạo kịp thời, sát hợp tình hình thực tế" - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản