Báo chí cần chủ động đổi mới để có bước phát triển phù hợp

(Mặt trận) - Sáng 19/4, tại TP. Cần Thơ, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc nhằm tổng kếtcông tác Hội năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Thủ tướng phê bình, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm chậm giải ngân đầu tư công

Thủ tướng: Tháo gỡ khó khăn, phân cấp, phân quyền tối đa để phát triển TPHCM

 

Chủ toạ Hội nghị

Chia sẻ với các lãnh đạo Hội, hội viên, lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Đất nước ta bước vào năm 2019 với một khí thế mới, niềm vui mới từ những kết quả đạt được hết sức tích cực của năm 2018; niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ ngày càng được tăng lên. Trong thành tích chung đó, tôi đánh giá cao sự đóng góp tích cực và có hiệu quả của giới báo chí và tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Nhà báo năm qua, “Hội đã có nhiều cố gắng trong công tác tập hợp, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tôi đánh giá cao vai trò, tính hiệu quả của Hội Nhà báo Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam”.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng thẳng thắn nhìn nhận, “hoạt động báo chí và Hội Nhà báo vẫn còn những hạn chế đó là: một số cơ quan báo chí hoạt động, thông tin không đúng với tôn chỉ, mục đích, không đúng đối tượng phục vụ, thông tin không phù hợp với lợi ích của đất nước, của nhân dân; tình trạng chạy theo yếu tố thương mại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa tin một chiều, giật gân, câu khách; một số nhà báo viết bài thiếu tính xây dựng, thể hiện quan điểm tiêu cực trên mạng xã hội; một số văn phòng đại diện, phóng viên, hội viên thường trú và đội ngũ cộng tác viên hoạt động không đúng chức năng, nhiệm vụ, gây tác động xấu đến dư luận xã hội”.

Nhân đây, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, “các cơ quan báo chí phải nhận thức rõ những xu hướng báo chí đa phương tiện, báo chí công nghệ và nguy cơ bị truyền thông xã hội chi phối, phụ thuộc và bị dẫn dắt bởi các tin tức giả mạo, vì vậy, báo chí phải chủ động, đổi mới để có bước phát triển cho phù hợp”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu tặng cờ thi đua cho các tập thể Hội xuất sắc.

Định hướng về hoạt động báo chí trong thời gian tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng lưu ý: Tiếp tục giữ vững định hướng chính trị, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, nêu cao tinh thần cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ vào cuộc sống. Đồng thời, báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, chủ động trong đấu tranh chống lại các thế lực thù địch; đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; chủ động bác bỏ những nội dung bôi nhọ, bịa đặt vu khống, gây chia rẽ nội bộ, làm mất đoàn kết trong Đảng và trong xã hội.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn yêu cầu, trong công tác tuyên truyền cần chú trọng những mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng người dân vào những giá trị chân, thiện, mỹ, xây dựng môi trường thông tin lành mạnh để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin, sự phấn khởi, lạc quan trong xã hội, tạo động lực tinh thần, thúc đẩy công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

Quang cảnh Hội nghị

Đối với Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu, cần phát huy hơn nữa vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, động viên, cỗ vũ người làm báo hoàn thành tốt trọng trách của mình…

Chú trọng công tác chăm lo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ người làm báo có phẩm chất chính trị vững vàng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ giỏi, không ngừng học tập, rèn luyện về tư tưởng chính trị, đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghiệp vụ, cập nhật công nghệ làm báo hiện đại để sáng tạo nên những tác phẩm báo chí mang tính chuyên nghiệp, tính nhân văn, tính chiến đấu. Các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các hành vi cản trở, đe dọa, xâm phạm với mọi hình thức đối với nhà báo trong thực thi nhiệm vụ.

Tôi mong báo chí tiếp tục phản ánh sâu rộng hơn nữa công tác vận động, tập hợp, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kịp thời thông tin về tình hình đời sống nhân dân, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương, hải đảo, vùng bị thiệt hại do thiên tai; đồng hành cùng Mặt trận trong việc thực hành, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tích cực tham gia Giải báo chí toàn quốc Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãnh phí lần thứ hai tới đây do MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài THVN phối hợp tổ chức và trao giải vào tháng 8/2019.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng: “Tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng thật sự là ngôi nhà chung của những người làm báo cả nước”.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, năm 2018 là năm thứ ba các cấp Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Hội Nhà báo Việt Nam, năm thứ 2 thực hiện Luật Báo chí và 10 điều Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam trong điều kiện nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức. Đây cũng là năm hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, với nhiều sự kiện nổi bật, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội;

Năm 2019, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong cả nước tiếp tục đoàn kết, củng cố, xây dựng tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền, quán triệt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Bên cạnh các công tác chuyên môn khác, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tăng cường công tác quản lý hội viên là phóng viên cơ quan báo chí thường trú tại các địa phương. Không có trường hợp ngoại lệ. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý hội viên Hội Nhà báo Việt Nam thống nhất từ Trung ương tới địa phương…

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu cho biết, 69 năm qua kể từ ngày thành lập (21/4/1950-21/4/2019), tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam đã lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Từ gần 300 hội viên ban đầu, đến nay Hội đã thu hút gần 24.000 hội viên, sinh hoạt tại 63 hội nhà báo các tỉnh, thành phố, 19 liên chi hội và 214 chi hội trực thuộc trên cả nước. Trong 69 năm qua, các thế hệ người làm báo luôn nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt trọng trách của mình, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản