Tin mới

Bế mạc Hội nghị Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ mười ba

(Mặt trận) - Sau một ngày làm việc khẩn trương, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ mười ba Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII đã kết thúc và hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra.

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Đại hội đã nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao trong các chương trình, nội dung công tác trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã dành thời gian tới dự Hội nghị và đóng góp những ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các dự thảo văn bản do Ban Thường trực trình Hội nghị.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, Ban Thường trực sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại Hội nghị về một số vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo cần bổ sung thêm các hoạt động thể hiện trách nhiệm và phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. Hội đồng tư vấn, tổ tư vấn và đặc biệt các tôn giáo cũng như các hội, chi hội người Việt Nam ở nước ngoài trong việc củng cố khối đại đoàn kết cũng như Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đặc biệt đối với Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, đây là điểm nhấn và khẳng định được vị trí, vai trò của Mặt trận trong vai trò giám sát, phản biện xã hội cũng như nói lên tiếng nói của nhân dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Trao đổi xung quanh một số ý kiến về nội dung này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Chương trình hành động số 04 ngày 19/01/2017 thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, nhưng nội dung rộng, chưa đề cập đến các vấn đề cụ thể về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Về Chương trình hành động số 02/CTr-MTTW-ĐĐ ngày 04/9/2013 là chương trình của Đảng đoàn MTTQ thực hiện trong cơ quan Mặt trận các cấp. Vì vậy việc ban hành là cần thiết, tuy nhiên cần tiếp tục cụ thể thêm nội dung, mục đích, yêu cầu cho sát hơn với thực tiễn và khả thi trong tổ chức thực hiện.

Cùng với đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định, việc thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện không theo ý chủ quan mà phải trên cơ sở phù hợp với khả năng, thực tiễn. Các cuộc vận động, phong trào dù kết quả đến đâu, phải chú ý đến chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện đến đó. 

Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” tới đây sẽ có hướng dẫn cụ thể thêm theo lộ trình thực hiện của đề án. Việc quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo đảm bảo minh bạch, công khai. “Đầu năm 2018, Ban Thường trực sẽ thành lập các đoàn kiểm tra đến Mặt trận các địa phương về quản lý, sử dụng Quỹ vì người nghèo.”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Việc phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, của nhân dân để góp phần xây dựng, hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, pháp luật và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên liêm chính tận tụy phục vụ nhân dân, Ban Thường trực đã phối hợp với Ban Dân vận Trung ương xây dựng Quy chế MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, để trình Ban Bí thư ban hành trong thời gian tới.

Nhìn lại năm 2017, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đã tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả 5 nội dung Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2017 được thông qua tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 6.

Công tác Mặt trận đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các mặt, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và đất nước, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, trên cơ sở ý kiến góp ý của các cụ, các vị, các đồng chí trong Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho rằng, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong năm 2018 sẽ tập trung và nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực các nội dung như Nghị quyết Hội nghị đã thống nhất thông qua, trong đó đặc biệt quan tâm tới việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; 4 nghị quyết ban hành tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Triển khai hiệu quả Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX vào tháng 9/2019.

Cùng với đó rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời, triển khai đồng bộ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổ chức các hoạt động chăm lo người nghèo; vận động Quỹ vì người nghèo; hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo…

Một trong những nhiệm vụ trước mắt là Mặt trận sẽ tham gia xây nhà Đại đoàn kết cho người dân dịp Tết đến Xuân về. "Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ hỗ trợ 40 tỷ đồng cho những người dân gặp khó khăn xây nhà Đại đoàn kết để khi Tết đến, không ai không có nhà ở. Mặt trận sẽ vào cuộc làm từng căn nhà có chất lượng cho người dân.", Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Bên cạnh đó, Mặt trận sẽ triển khai giám sát trên các lĩnh vực như: thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm; cải cách hành chính; hành chính hóa, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, với tiêu chí nâng cao giám sát cả về chất lẫn lượng các cuộc giám sát cũng như phản biện xã hội…

Hội nghị đã biểu quyết thông qua Báo cáo công tác Mặt trận năm 2017, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2018; Đề án tổ chức Đại hội Mặt trận các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018-2020 và thông qua Tờ trình về bổ sung nhân sự.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản