Bổ nhiệm PGĐ Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận

(Mặt trận) - Chiều 4/4, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Chu Văn Khánh, Trưởng Ban Sách Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, UBTƯ MTTQ Việt Nam.  

Cần Thơ từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng ĐBSCL

Phải có tầm nhìn dài hạn hơn chứ không phải nóng đâu phủi đó, đối phó từng năm

Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị, thường trực Đảng ủy, Công đoàn UBTƯ MTTQ Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, trên cơ sở nhu cầu của cơ quan là kiện toàn nhân sự các ban, đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Chu Văn Khánh, Trưởng Ban Sách Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, UBTƯ MTTQ Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng yêu cầu, trên cương vị mới, ông Chu Văn Khánh sẽ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; đồng thời luôn cố gắng phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Đồng chí Trần Thanh Mẫn Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản