Tin mới

Cà Mau: Mặt trận triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2017

(Mặt trận) - Ngày 13/12, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dẫn đầu đoàn kiểm tra Trung ương, đã có buổi làm việc về công tác Mặt trận tại tỉnh Cà Mau.    

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

 Đoàn kiểm tra công tác Mặt trận tại Cà Mau

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, năm 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp đã cụ thể hóa chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận đạt nhiều kết quả khả quan. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được quan tâm, hướng đến khu dân cư; công tác thông tin, tuyên truyền nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của nhân dân được tăng cường. Mặt trận Tổ quốc các cấp chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa thiết thực, thu hút động đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động an sinh - xã hội được triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện thực hiện tốt. Công tác bầu trưởng ấp, khóm được thực hiện đúng quy trình, kế hoạch, thời gian đã đề ra.

Công tác vận động xây dựng nông thôn mới được quan tâm. Tính đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 phường đạt chuẩn đô thị văn minh; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của MTTQ được hướng dẫn và triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả. Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã triển khai duy trì, xây dựng và nhân rộng mới 262 mô hình, trong đó, đã công nhận 98 mô hình như: mô hình cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn giao thông và giúp đỡ người già có hoàn cảnh khó khăn; hàng rào cây xanh, cột cờ kiểu mẫu; bảo vệ môi trường sinh thái; ánh sáng đường quê và xây dựng lộ giao thông nông thôn; nuôi hào bằng trụ đá, cọc bê tông... đồng thời, phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng được 211 mô hình. Từ những kết quả đó, năm qua tỉnh đã công nhận 222.300/285.646 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm 77,82%; có 144.705 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm trở lên, chiếm tỷ lệ 64,41%; biểu dương, khen thưởng 5.015 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương

Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt kết quả, vượt chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, các cấp trong tỉnh tiếp nhận trên 60,41 tỷ đồng (tiền mặt trên 14,4 tỷ đồng, còn lại vật chất quy thành tiền).

Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ thành viên các cấp tích cực vận động nhân dân tham gia kinh tế hợp tác, xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới. Hiện nay toàn tỉnh có 1.045 tổ hợp tác và 151 hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả, gồm các lĩnh vực: dịch vụ nông nghiệp; nuôi trồng thủy sản; sản xuất giống thủy sản; khai thác, đánh bắt thủy sản; xây dựng; giao thông vận tải; tiểu thủ công nghiệp; thương mại và dịch vụ khác; ứng dụng,...

 Ông Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi làm việc.  

Trao đổi thêm với đoàn, ông Lê Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết: Nhìn chung năm qua công tác Mặt trận được chúng tôi triển khai đạt nhiều kết quả thuận lợi. Đặc biệt năm nay xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của MTTQ được hướng dẫn và triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả cả về số lượng và chất lượng mô hình…

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận tỉnh Cà Mau năm 2017, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết: Trách nhiệm cũng như quyết tâm trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau rất cao. Tỉnh vừa làm tốt vai trò Trưởng cụm, vừa triển khai hiệu quả vai trò của Mặt trận Trung ương và các nhiệm vụ của tỉnh giao.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động, đặc biệt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Tiếp tục có chỉ đạo cho Mặt trận cơ sở tiến hành Đại hội cấp xã và các cấp trong thời gian tới. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, cần sớm xây dựng khung bộ máy tổ chức Mặt trận cấp tỉnh và cấp huyện. Tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, chất lượng…    

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cùng đoàn đã có chuyến kiểm tra công tác Mặt trận tại huyện Phú Tân. Tại đây, Phó Chủ tịch đánh giá cao việc xây dựng các mô hình vận động nhân dân xây dựng HTX kiếu mới. Mặt trận các cấp của huyện đã khắc phục khó khăn trong đoàn kết, tập hợp nhân dân và tổ chức sinh hoạt của các tổ chức thành viên ở cơ sở.

 Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh yêu cầu, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Phú Tân cần tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán trong thực hiện công tác Mặt trận. Trong thực hiện các phong trào, cuộc vận động, cần phát huy vai trò của người dân, gắn các các cuộc vận động của Mặt trận với các phong trào chung của địa phương. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cần tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên; các doanh nghiệp; phối hợp quản lý thị trường kiểm tra xử lý các mặt hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, tránh ảnh hưởng đến chất lượng chung của hàng Việt.

Bên cạnh đó, Mặt trận địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát đầu tư cộng đồng; tiếp tục quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cấp cơ sở. Đặc biệt năm 2018, cần quan tâm tổ chức tổng kết nhiệm kỳ và tổ chức Đại hội các cấp chu đáo…

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản