Tin mới

Cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động

(Mặt trận) - Ngày 22/12, phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ ba, khóa IX, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị: Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương.

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

 
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bắt tay đại biểu tham dự Hội nghị 

Khái quát về tình hình đất nước trong năm 2020, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, trong đó, Mặt trận tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng… Đất nước thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh hết sức đặc biệt, với những biến động khó lường, nhiều khó khăn, thách thức, tác động lớn đến nước ta. Đó là bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu; thiên tai liên tiếp xảy ra trên cả nước, nhất là ở miền Trung với những hậu quả hết sức nặng nề, tác động tiêu cực, ảnh hưởng sâu rộng tới mọi mặt của đời sống xã hội.

“Dưới sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với tinh thần quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, vừa tập trung phòng, chống dịch covid-19, vừa khắc phục thiên tai và phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Trong bối cảnh khó khăn đó, một lần nữa tinh thần đoàn kết, kiên cường, năng động, sáng tạo, đức hy sinh, tình thương yêu của nhân dân ta lại được phát huy, tỏa sáng”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

 Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nêu rõ, trong những thành công của đất nước có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam các cấp, cụ thể là việc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động, tích cực tổ chức, vận động, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân trong phòng, chống dịch covid-19. Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân; nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo, lan tỏa tình yêu thương, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với người dân bị ảnh hưởng do đại dịch xuất hiện ở khắp mọi miền đất nước. Công tác vận động, tiếp nhận và phối hợp phân bổ các nguồn lực ủng hộ công tác phòng, chống dịch được triển khai kịp thời, chặt chẽ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do thiên tai tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tích cực. Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 tiếp tục tạo dấu ấn tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của nhiều tập thể, cá nhân.

“Thông qua các hoạt động nêu trên, không chỉ là giá trị về vật chất, mà còn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của nhân dân ta, là uy tín, năng lực tập hợp của MTTQ Việt Nam các cấp trong tổ chức các cuộc vận động”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

Cũng theo ông Trần Quốc Vượng, trong năm 2020, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực, nhất là việc giám sát việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, đại biểu dân cử, về công tác cán bộ... MTTQ cấp xã và khu dân cư đã phát huy vai trò nòng cốt trong tổ chức cho nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát”; nâng cao chất lượng hoạt động và sự tham gia tích cực của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Bên cạnh hoạt động giám sát thường xuyên, Mặt trận đã tổ chức giám sát đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch, kịp thời phát hiện những bất cập ở cơ sở trong quá trình thực hiện chính sách này.

Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Thành công của 2 lần tổ chức giải báo chí này đã tiếp thêm động lực cho đội ngũ báo chí cách mạng đấu tranh với những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn, tăng niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhắc tới việc MTTQ các cấp thường xuyên quan tâm thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, đồng bào ta ở nước ngoài và luôn gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, từ việc nắm bắt này, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và cử tri cả nước tại mỗi kỳ họp Quốc hội được dư luận nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phản ánh trực diện, đầy đủ, sâu sắc những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm, đồng thời có những đề xuất kiến nghị thẳng thắn, phù hợp, gắn với theo dõi việc tiếp thu, giải quyết các công việc của các cơ quan chức năng.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại Hội nghị 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020), tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư trong cả nước. Đây là cách làm hay và thể hiện nét văn hóa về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội đã thu hút được sự quan tâm và tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại mỗi khu dân cư trên cả nước.

Cùng với đó, hệ thống MTTQ Việt Nam từ Trung ương đến cơ sở đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường nắm tình hình nhân dân trong quá trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thành công nhiều cuộc hội nghị, hội thảo khoa học tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Hầu hết các ý kiến tham gia rất tâm huyết, thẳng thắn, với một tinh thần xây dựng, trong sáng, chân thành, mong muốn Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, giữ vững được vai trò lãnh đạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mong muốn đất nước ta ngày càng phát triển nhanh và bền vững, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, dân tộc trường tồn, cường thịnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trân trọng hoan nghênh và cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước, đồng bào ta định cư ở nước ngoài đã tích cực đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với Đảng, với nhân dân và đất nước. Tại Hội nghị lần thứ 14 vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương đã trân trọng, nghiêm túc tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý, xác đáng để chỉnh sửa, bổ sung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

“Có thể thấy rằng, năm 2020, Mặt trận các cấp đã có bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; chủ động, sáng tạo hơn, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao; hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, đúng với chức năng, nhiệm vụ của mình, đạt nhiều kết quả quan trọng. Thành tích của công tác Mặt trận các cấp năm qua đã góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", ông Trần Quốc Vượng nói.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, chúc mừng những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đạt được trong năm 2020.

Nhấn mạnh thời gian tới tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến khó lường, năm 2021 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, bối cảnh đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức, chung lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn 

Cơ bản tán thành với các nhiệm vụ, giải pháp và chương trình trọng tâm của Mặt trận năm 2021 nêu trong Báo cáo và các ý kiến phát biểu tại Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm thực hiện tốt một số nội dung, trong đó có việc triển khai, tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng XIII; trên cơ sở đó tập trung xây dựng, triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

“Với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu…, MTTQ Việt Nam cần chủ động, tích cực nhiều hơn nữa trong việc vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phát huy lòng yêu nước, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đóng góp trí tuệ và tài năng cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, cường thịnh”, ông Trần Quốc Vượng gợi mở.

Nhắc tới vị trí là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, ông Trần Quốc Vượng đề nghị MTTQ cần có kế hoạch cụ thể, tham gia cùng các cấp, các ngành tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân. Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người thực sự đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, kiên quyết loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn.

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tích cực phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Thường trực Ban Bí thư mong muốn Mặt trận Tổ quốc các cấp cần nâng cao chất lượng các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận phát động, chăm lo tốt hơn cho người nghèo vùng bị thiên tai, vùng sâu, vùng xa và người yếu thế trong xã hội.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị Mặt trận Tổ quốc tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong việc thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tích cực, chủ động hơn trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tăng cường đồng thuận xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, giúp nhân dân nhận thức và thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó cần nâng cao hơn nữa chất lượng việc tập hợp ý kiến nhân dân phản ánh với Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Mỗi cán bộ Mặt trận phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động, sáng tạo, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, có bản lĩnh, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân; tổ chức các hoạt động hướng mạnh về cơ sở, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở mỗi địa phương.

Bên cạnh đó, các ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là lực lượng nòng cốt trong vận động nhân dân, là cầu nối bền chặt giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền cơ sở; phát huy cao nhất vị thế, uy tín, kinh nghiệm của các nhân sĩ, trí thức, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tham gia góp ý, vận động nhân dân xây dựng và bảo vệ quê hương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Mặt trận Tổ quốc các cấp, hoàn thiện cơ chế hoạt động và chính sách đối với công tác Mặt trận, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản