Tin mới

Cần có lộ trình chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu của hệ thống Mặt trận các cấp

(Mặt trận) - Sáng 2/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài khoa học cấp bộ “Đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp”.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc tại Quân khu 5

Điểm mới của Nghị quyết số 42-NQ/TW: Mở rộng toàn bộ các nhóm chính sách xã hội cho mọi đối tượng

Chú trọng phát triển đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, có cơ chế, chính sách đột phá thu hút, trọng dụng trí thức

Tham dự Hội nghị có ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Lam - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm đề tài cho biết, thời gian qua, công tác thông tin, báo cáo của hệ thống cơ quan Uỷ ban MTTQ các cấp đã có những bước phát triển mới, đạt được những kết quả tích cực. Chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, báo cáo được nâng lên đóng góp quan trọng vào công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam ở mỗi cấp.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng cho rằng, thực tiễn đã chỉ ra những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin, báo các của hệ thống cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ văn phòng còn thiếu và chưa mạnh, hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm. Năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ chưa đồng đều, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin mới dừng ở mức tin học cơ sở.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, đề tài đã đề xuất các giải pháp để hoàn thiện, đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp. Đề tài đề xuất 6 nhóm giải pháp nhằm góp phần đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống, trong đó, giải pháp về nâng cao năng lực quản lý, điều hành và ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp được coi là giải pháp có tính đột phá để đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các ý kiến phản biện đánh giá cao 6 nhóm giải pháp mà đề tài đã nêu ra và khẳng định, nếu đề tài được nghiệm thu sẽ đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Ủy ban MTTQ các cấp về cả hình thức và nội dung.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đánh giá cao kết quả nghiên cứu đã phản ánh đầy đủ thực trạng, từ đó chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thông tin, báo cáo, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, phải có lộ trình xây dựng đề án chuẩn hóa hệ thống cơ sở dữ liệu của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương làm nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến việc cải cách hành chính; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để công tác thông tin, báo cáo của Mặt trận phải được chuẩn hóa từ Trung ương đến cơ sở.

Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị, nhóm nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện đề tài để tích hợp một phần nội dung liên quan đến việc cải cách hành chính vào Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị, Hội đồng đã bỏ phiếu nghiệm thu và thông qua đề tài “Đổi mới công tác thông tin, báo cáo trong hệ thống cơ quan Ủy ban MTTQ các cấp”.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản