Tin mới

Cần đổi mới công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ mới

(Mặt trận) - Chiều 2/4, đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ và huyện Tam Nông, nhằm kiểm tra tiến độ tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ; ông Dương Hoàng Hương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Toàn cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tiến độ triển khai Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương cho biết: Đến ngày 30/3, toàn bộ 277/277 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã tổ chức xong Đại hội MTTQ cùng cấp. Tổng số Ủy viên Ủy ban cấp xã nhiệm kỳ 2019-2024 là 9.252 vị, người cao tuổi nhất sinh năm 1933, người ít tuổi nhất sinh năm 1998. Cơ cấu số lượng, thành phần đều đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ. Có 22 xã có dưới 30 Ủy viên Ủy ban; 251 xã có từ 31 đến 55 Ủy viên Ủy ban; 4 xã có trên 55 vị Ủy viên Ủy ban. Trong số 277 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, có 139 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy…

Về tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện, trên cơ sở thống nhất với Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ lựa chọn huyện Lâm Thao để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, nhiệm kỳ 2019-2024. Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ các cấp của tỉnh, các ban chuyên môn của MTTQ tỉnh đã bám sát kế hoạch, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn sâu sát, đảm bảo chất lượng và tiến độ mọi nội dung công việc.

Hết tháng 3/2019, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 2/13 đơn vị tổ chức Đại hội MTTQ cấp huyện là Ủy ban MTTQ huyện Lâm Thao và Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn. Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lâm Thao và huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2019-2024 được tiến hành theo đúng hướng dẫn của cấp trên và kế hoạch đã đề ra. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đã đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế để tìm ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Chương trình hành động nhiệm kỳ mới đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

“Các nội dung tham luận tại Đại hội đã làm rõ kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua của Ủy ban MTTQ huyện, một số tham luận đã thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các chương trình hành động của MTTQ huyện, kiến nghị nhiều nội dung cụ thể để MTTQ phát huy tốt hơn vai trò và chức năng, nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ mới”, ông Dương Hoàng Hương nhấn mạnh. 

Ông Dương Hoàng Hương cho biết thêm, Ủy ban MTTQ khóa mới được hiệp thương dân chủ, đảm bảo quy trình; đảm bảo đúng số lượng, cơ cấu, thành phần, có chất lượng, mang tính đại diện và tiêu biểu, theo đúng hướng dẫn của UBTƯ MTTQ Việt Nam và Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp huyện đều là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy.

Công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ tỉnh Phú Thọ dự kiến diễn ra cuối tháng 7/2019. Đến nay, Tiểu ban Văn kiện đã và đang nỗ lực hoàn thành việc xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ  XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ XIII trình Đại hội XIV (đã dự thảo đến lần thứ 4, dự kiến sẽ tiếp tục xin ý kiến của các vị nguyên lãnh đạo MTTQ tỉnh và các Hội đồng tư vấn của Ủy ban MTTQ tỉnh vào tháng 4/2019, chỉnh sửa và báo cáo Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vào tháng 5/2019).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Dương Hoàng Hương phát biểu tai buổi làm việc.

Đáng chú ý, về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội: Tiểu ban nhân sự Đại hội đã và đang thực hiện những nội dung công việc: Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh cho các huyện, thành, thị.  Xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới. Dự kiến tiến độ thời gian tiến hành công tác nhân sự cụ thể: Lấy ý kiến các Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh; thực hiện các quy trình rà soát, hiệp thương với các ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, MTTQ các huyện, thành, thị về nhân sự Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh; lấy ý kiến, nguyện vọng của người được giới thiệu tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh khóa mới; làm quy trình giới thiệu với Ủy viên là cán bộ Mặt trận chuyên trách.

Các nội dung chào mừng Đại hội rất thiết thực, như vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết huy động thêm các thành phần tham gia, xây dựng Quỹ Vì người nghèo. Chủ trương trong ngày giỗ Tổ vận động tuyên truyền văn hoá ứng xử của người con đất Tổ với du khách, vận động bà con có mâm cơm tri ân các vua Hùng trong ngày 10/3 Âm lịch…

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Thị Thanh Huyền khẳng định: Quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội luôn được các cấp uỷ Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; rồi được sự tạo điều kiện của chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên; công tác nhân sự đã được cấp uỷ Đảng các huyện, thị, thành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đánh giá cao việc hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể, chu đáo; Đại hội cấp xã hoàn thành tốt theo đúng thời gian, kế hoạch, không có đơn thư khiếu nại; đảm bảo cơ cấu, thành phần, quan điểm chỉ đạo rõ ràng của Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ. Về các công trình chào mừng Đại hội, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực cho rằng, những sản phẩm chào mừng Đại hội của các tổ chức thành viên tham gia với những hoạt động thiết thực, cụ thể.

Góp ý thêm về công tác tổ chức Đại hội, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực lưu ý: Liên quan tới nội dung của văn kiện, cố gắng làm sao văn kiện có bản sắc, chất lượng, thu hút được sự quan tâm. Văn kiện có hai phần rất quan trọng là phần đánh giá cần rõ ràng, sát thực chất, không hình thức, chạy theo phong trào, tránh bệnh thành tích. Cách làm cần đổi mới trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, đề án nhân sự Đại hội nhiệm kỳ mới phải phát huy được khả năng của cán bộ Mặt trận. Cơ cấu phải quan tâm đến các thành phần kinh tế là đại diện hợp tác xã, doanh nhân để phát huy vai trò của MTTQ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan tâm tới thành phần người tiêu biểu có kinh nghiệm làm công tác Mặt trận để làm sao phát huy được các hoạt động tư vấn, giám sát. “Đặc biệt về công tác chuẩn bị nhân sự, phải đảm bảo được tính tiêu chuẩn, chất lượng, uy tín và các thành phần để Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ khóa mới thực sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu công tác Mặt trận trong thời kỳ mới”, Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Đoàn công tác làm việc tại Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Cùng ngày, tại huyện Tam Nông, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông Phùng Duy Dục đã báo cáo về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ huyện. Dự kiến Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tam Nông sẽ diễn ra vào tháng 5/2019. Sau nghe báo cáo, các đại biểu trong đoàn công tác của Mặt trận Trung ương ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, bài bản trong công tác chuẩn bị Đại hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Tam Nông.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản