Tin mới

Chân dung 2 tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa được bầu bổ sung

Vào chiều ngày 3/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung hai Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Ông Trần Đức Thắng, tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh báo Đầu tư).

Cụ thể hai người được bầu Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương là: Ông Trần Đức Thắng sinh năm 1973, quê Vĩnh Phúc, học vị tiến sĩ. Hiện ông đang là Cục trưởng Cục quản lý công sản, Bộ Tài chính.

Người thứ hai là ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

 

Ông Võ Thái Nguyên (phải ảnh) tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ảnh baoquangngai.vn).

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1/2016), Ban chấp hành Trung ương đã bầu được 21 người vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Quốc Vượng được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đến tháng 7/2017, ông Trần Quốc Vượng tham gia Thường trực Ban Bí thư (do ông Đinh Thế Huynh nghỉ chữa bệnh). Đến tháng 3/2018, ông Vượng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư.

Đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XII (tháng 5/2018), Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết để ông Trần Quốc Vượng thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trung ương đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Phó Chủ nhiệm thường trực giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thời điểm đó ông Tú cũng được Trung ương bầu vào Ban Bí thư.

Ban chấp hành Trung ương cũng bầu bổ sung thêm ông Hoàng Văn Trà làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Như vậy trong năm 2018, có 3 Ủy viên Ủy  ban Kiểm tra Trung ương được bầu mới.

Lãnh đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay gồm Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Thường trực và 5 Phó Chủ nhiệm khác.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản