Tin mới

Chính phủ kết luận việc xét công nhận chức danh GS, PGS

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 42 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đề nghị thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS-PGS) đợt năm 2017.

Xét Báo cáo ngày 28/2/2018 của Bộ GD-ĐT về việc rà soát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS năm 2017 và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp ngày 2/3/2018 tại Trụ sở Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã thống nhất kết luận.

Các GS-PGS được coi là tầng lớp trí thức tinh hoa. Ảnh minh họa.

Theo đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, cần phải xác minh thêm trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS năm 2017.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước xem xét, quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS-PGS đối với những ứng viên đã bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về các hồ sơ này.

Đối với các trường hợp mà hồ sơ chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT trực tiếp chỉ đạo rà soát lại kỹ lưỡng, bảo đảm đúng theo quy định.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận và rà soát lại.

Cuối cùng, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định thay thế Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS-PGS ban hành kèm theo Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ để áp dụng ngay từ đợt xét công nhận tới.

Trong ngày hôm nay, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chính thức thông tin về việc rà soát việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Theo đó, sau khi đã tổ chức rà soát 1.226 hồ sơ ứng viên đến thời điểm ngày 5/3/2018, có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo.

Như vậy, so với 1.226 ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đã công bố ngày 1/2/2018, đến ngày 5/3, còn 95 ứng viên phải rà soát lại vì có phản ánh và hồ sơ cần xác minh thêm.

Việc rà soát hồ sơ được thực hiện theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ khi có nhiều thông tin phản ánh số lượng ứng viên đạt tiêu chuẩn tăng đột biến so với các năm trước. Không ít thông tin cho rằng đã có những dấu hiệu không bình thường khi thời gian nộp hồ sơ được kéo dài như một “đợt vét” trước khi có quy định mới về tiêu chuẩn GS, PGS.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản