Tin mới

Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc

(Mặt trận) - Sáng 21/12, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn về Dân tộc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Hà Thị Khiết, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Theo bà Hà Thị Khiết, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân tộc, năm 2018, Hội đồng đã hoàn thành các nhiệm vụ được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam giao phó. Thành viên Hội đồng đã tích cực góp ý kiến tại các hội nghị, cuộc họp tại UBTƯ MTTQ Việt Nam và một số bộ, ban, ngành, tổ chức liên quan về lĩnh vực dân tộc.

Năm 2018, Hội đồng đã có nhiều ý kiến nhằm góp ý hoàn thiện đề cương đề tài “Thực trạng và giải pháp công tác bồi dưỡng, xây dựng, phát huy vai trò người có uy tính các tỉnh miền núi phía Bắc” do Ban Dân tộc chủ trì.

Một số thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia các cuộc họp, hội nghị, hội thảo do Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, một số bộ, ban, ngành tổ chức liên quan đến công tác tôn giáo, như tham gia Đề án hỗ trợ các dân tộc thiểu số vùng đồng bằng sông Cửu Long; Đề án xác định các thành phần dân tộc và danh mục thành phần dân tộc... Các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng đã được tổng hợp và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có văn bản góp ý gửi các cơ quan có thẩm quyền.

Đặc biệt, các thành viên Hội đồng đã tích cực tham gia đoàn công tác đi khảo sát việc thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ đối vưới đồng bào dân tộc thiểu số gắn với Mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015”, Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 “Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn” và “Đánh giá việc bố trí, sử dụng, tạo việc làm cho học sinh, sinh viên người dân tộc đã tốt nghiệp” ở một số địa phương như Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Nam, Sóc Trăng, An Giang và Bình Phước.

“Trái tim mỗi thành viên của Hội đồng luôn nhiệt huyết với đồng bào, luôn phản ảnh tiếng nói của đồng bào tới Đảng, Nhà nước, MTTQ để từ đó có những chính sách phù hợp với đồng bào dân tộc”, bà Hà Thị Khiết bày tỏ.

Về nhiệm vụ năm 2019, Hội đồng tiếp tục tham gia và có ý kiến đóng góp về công tác dân tộc tại các Hội nghị Đoàn Chủ tịch, Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam và các Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp giữa Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ; Tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số, hàng quý có tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của đồng bào về công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc ở các địa phương; Tham gia góp ý vào Báo cáo đánh giá kết quả triển khai công tác Dân tộc nhiệm kỳ 2015-2019 và tư vấn, góp ý các dự thảo báo cáo trình Đại hội, Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024…

Tại Hội nghị, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến tâm huyết nhằm phát huy vai trò của Hội đồng trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào, góp phần phản ánh đầy đủ hơn về tình hình dân tộc trong giai đoạn hiện nay tới Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi nhận những kết quả đạt được của Hội đồng và khẳng định, thành viên Hội đồng đã phát huy vai trò của mình và đưa ra những ý kiến tâm huyết góp phần vào thành công của công tác dân tộc của UBTƯ MTTQ Việt Nam trong năm 2018.

Thông báo với Hội đồng về kết quả công tác Mặt trận trong năm qua, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh cho biết, năm 2018, công tác Mặt trận đã có những nét đổi mới với nhiều điểm nhấn, từ đó góp phần vào thành công chung của 5 chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015-2019. Đây là tiền đề quan trọng cho việc chuẩn bị các văn kiện phục vụ Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đối với nhiệm vụ trong năm 2019, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Hội đồng cần chủ động tiếp cận các vấn đề liên quan đến tình hình dân tộc tại các địa phương, để từ đó tư vấn cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam những giải pháp cụ thể, thiết thực, những nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân tộc trong năm 2019, đặc biệt là công tác dân tộc của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

"Hội đồng cần chủ động nắm tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc, từ đó tham vấn cho Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam kịp thời có những đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về việc thực hiện các chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay". Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản