Tin mới

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Quân ủy Trung ương

(Mặt trận) - Chiều 15-12, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết Trung ương 8). Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Quân ủy Trung ương 

Cùng dự có Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các lãnh đạo Bộ Quốc phòng tại hội nghị.  

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khẳng định: 10 năm qua, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 đề ra. Nổi bật là: Thường xuyên dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các đối sách chiến lược, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, tham mưu chỉ đạo, chỉ huy các lực lượng kiên quyết, kiên trì, đấu tranh ngăn chặn, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc. Chủ động tham mưu, triển khai thực hiện các chiến lược về quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Xử lý, ứng phó kịp thời các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thảm họa môi trường, phòng, chống dịch bệnh; thực hiện hiệu quả các đột phá về tổ chức, lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và cải cách hành chính quân sự; xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QĐND và dân quân tự vệ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến tiến bộ, tổ chức biên chế được củng cố kiện toàn theo hướng tinh, gọn, mạnh. Cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng; các tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng vững mạnh. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao các kết quả của QUTƯ, Bộ Quốc phòng trong triển khai Nghị quyết Trung ương 8. Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ toàn quân.

Sau khi nêu lên đặc điểm tình hình thế giới, trong nước, Chủ tịch nước yêu cầu QUTƯ, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đề án, chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Chủ động nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, kiên quyết không để đất nước bị động, bất ngờ. Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; không ngừng nâng cao chất lượng khu vực phòng thủ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước lưu ý, cần kết hợp chặt chẽ củng cố quốc phòng- an ninh với phát triển kinh tế-xã hội và phát triển kinh tế-xã hội với củng cố quốc phòng- an ninh, nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước trong quá trình phát triển kinh tế, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Nhận thức đầy đủ những ưu thế, khó khăn, thách thức để đề ra các giải pháp xây dựng Quân đội thời gian tới. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị “Về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo”; điều chỉnh tổ chức biên chế bảo đảm “tinh, gọn, mạnh”. Đồng thời, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội; phòng, chống có hiệu quả âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “phi chính trị hóa” quân đội.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại quốc phòng, trong đó chú trọng phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng với tất cả các nước, nhất là các nước láng giềng, các nước ASEAN, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, xây dựng lòng tin và nâng cao uy tín, vị thế quốc tế của Quân đội trên trường quốc tế.

  Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Trong 10 năm qua, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Trung ương 8 đã xác định.

Nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không ngừng được nâng lên; tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Phan Văn Giang chỉ rõ: QUTƯ, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc quán triệt và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Trung ương; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với QĐND và sự nghiệp quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và các đề án đã được Bộ Chính trị thông qua thời gian gần đây...

 
Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản