Tin mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2022

(Mặt trận) - Ngày 16/3, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh tới dự và phát biểu tại chương trình tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022, do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức.

Sẽ chất vấn 4 nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công thương, kiểm toán, văn hóa - thể thao và du lịch

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Trung Kính (Hà Nội)

Khẩn trương chăm sóc, hỗ trợ tối đa người bị nạn trong vụ cháy nhà trọ ở Hà Nội

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại chương trình.  

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Xung kích, sáng tạo, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp, cùng với toàn quân, đoàn viên, thanh niên Quân đội đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, gian khổ, xung kích, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, lao động sản xuất, vận động quần chúng nhân dân, cứu hộ, cứu nạn trong và ngoài nước, tham gia các hoạt động đối ngoại quốc phòng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc... Từ thực tiễn phong trào, hoạt động phong phú và thiết thực ấy đã xuất hiện nhiều cách làm, mô hình, công trình, phần việc thanh niên hiệu quả; nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những tấm gương dũng cảm hy sinh, lập công xuất sắc có sức lan tỏa mạnh mẽ trong và ngoài Quân đội; tiếp tục khẳng định thanh niên Quân đội luôn xung kích, sáng tạo, đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí được bình chọn và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân hôm nay là những đại biểu ưu tú của thanh niên Quân đội, góp phần khẳng định và lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới. Việc tổ chức bình chọn và tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu được thực hiện từ cấp cơ sở, tạo nên phong trào thi đua sâu rộng ở các cấp. Như vậy không chỉ có 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 43 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân mà còn có hàng nghìn điển hình tiên tiến đã được bình chọn và tuyên dương. Thành tích, chiến công của các Gương mặt trẻ tiêu biểu và của thanh niên Quân đội đã góp phần rất quan trọng vào thành tích của toàn quân, hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Các đại biểu tham dự chương trình.  

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước chúc mừng, biểu dương thành tích mà thanh niên Quân đội và các Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân đã đạt được trong năm 2022.

Theo Chủ tịch nước, thời gian tới, bên cạnh thuận lợi, đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội trong tình hình mới. Để phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, tiềm năng to lớn của thanh niên Quân đội, Chủ tịch nước gợi ý một số nội dung để các cơ quan, đơn vị và tuổi trẻ toàn quân quan tâm nghiên cứu thực hiện trong thời gian tới.

Theo đó, các cấp ủy, chỉ huy và Đoàn Thanh niên trong Quân đội phải tổ chức, tạo môi trường để các bạn trẻ nghiên cứu, tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống vẻ vang của Đảng, đất nước, Quân đội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các giá trị văn hóa truyền thống cao đẹp của dân tộc; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, kiến thức tổng hợp và chuyên sâu, nâng cao khả năng tự học, tự rèn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thích ứng nhanh với thực tiễn, vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi thanh niên Quân đội phải tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ để nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Quân đội phải gắn bó mật thiết với nhân dân, là cầu nối vững chắc và tin cậy của Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Vì vậy, Chủ tịch nước cho rằng, thanh niên Quân đội phải thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn nơi đóng quân, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực đền ơn đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... Hình ảnh những chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đến với dân, cùng ăn, cùng ở, cùng làm để được trưởng thành trong sự giáo dục của nhân dân; sẵn sàng hy sinh vì dân là hình ảnh đẹp nhất của Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Chủ tịch nước lưu ý tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Quân đội; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động theo hướng trọng tâm, trọng điểm; xung kích vào những nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; nhân rộng trong toàn quân các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác; đẩy mạnh phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Tập trung xây dựng tổ chức đoàn trong Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; gắn xây dựng tổ chức đoàn với xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sinh hoạt và hoạt động của Đoàn phù hợp với tâm lý tuổi trẻ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự quản của đoàn viên, thanh niên; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên trẻ, cán bộ trẻ. Thanh niên Quân đội phải có “Khát vọng đẹp - Trách nhiệm cao - Học tập tốt - Hành động giỏi - Đoàn kết tốt - Kỷ luật nghiêm”, thực sự tiêu biểu cho bản lĩnh, trí tuệ của thanh niên Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.

Để thanh niên Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Chủ tịch nước yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cơ quan, đơn vị toàn quân tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời kỳ mới; đề cao trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện theo phương châm toàn diện, thiết thực, hiệu quả. Người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp phải hết sức chăm lo, tạo điều kiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến, tiến bộ và trưởng thành; chăm lo giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thanh niên hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của các đơn vị.

Nhân điển hình, động lực thi đua

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Lễ tuyên dương 

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tuổi trẻ Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lĩnh hội và quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội phát triển mạnh mẽ, giành nhiều thành tích mới, xứng đáng là lá cờ đầu trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên cả nước. Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên Quân đội thực hiện khát vọng cống hiến, cùng với tuổi trẻ cả nước phát huy vai trò xung kích, sáng tạo góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Báo cáo tại chương trình tuyên dương khẳng định, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và hướng dẫn của Trung ương Đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội tiếp tục phát triển toàn diện, hoàn thành tốt các trọng tâm công tác, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, ghi đậm những dấu ấn nổi bật, rất đáng tự hào.

Công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội đã tạo nên môi trường học tập lý tưởng cho thế hệ trẻ bằng cách lôi cuốn cán bộ, đoàn viên, thanh niên hăng hái tham gia vào các phong trào hành động cách mạng, tiểu biểu như phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, Quyết thắng” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... Hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên đã cổ vũ, động viên tuổi trẻ toàn quân phát huy sức trẻ, tài năng, trí tuệ, niềm đam mê sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định thăng quân hàm trước thời hạn; tuyển dụng, phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho các Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022.  

Điểm nhấn trong năm 2022 là Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được tổ chức thành công tốt đẹp. Với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh, khát vọng, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ X đánh dấu bước phát triển của công tác đoàn và phong trào thanh niên Quân đội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đặt trọn niềm tin vào tuổi trẻ toàn quân, đồng thời luôn quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thế hệ trẻ thực hiện khát vọng cống hiến.

Phong trào sáng tạo trẻ và Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội tiếp tục khẳng định sức sống và ghi dấu ấn trong năm 2022 với 686 công trình tham gia cấp toàn quân, 354 công trình được lựa chọn trao giải. Thanh niên Quân đội đang từng bước khẳng định là lực lượng tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử.... Tuổi trẻ Quân đội cũng tham gia và đoạt giải cao trong các cuộc thi cấp toàn quốc: Giải nhất Cuộc thi Olympic tiếng Anh, giải nhì Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII...

Tuổi trẻ Quân đội phối hợp tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội và tính nhân văn sâu sắc, như: “Xuân biên cương - Tết hải đảo” được tổ chức tại 350 điểm trong cả nước với tổng trị giá quà tặng hơn 35 tỷ đồng; chương trình “Tri ân tháng Bảy; thực hiện hiệu quả Phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, tặng 130 “Ngôi nhà 100 đồng”; 296 sổ tiết kiệm; khám bệnh, cấp thuốc giúp hàng nghìn lượt nhân dân; phát động phong trào hiến máu tình nguyện và thu được gần 60.000 đơn vị máu; các hoạt động Ngày hội tòng quân, Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện và Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” được tổ chức sôi nổi.

 

Tổ chức đoàn tiếp tục được quan tâm chăm lo xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giới thiệu kết nạp hơn 14.000 đoàn viên ưu tú vào Đảng. Các tổ chức đoàn tổ chức hơn 50.000 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên với chủ đề: “Với Đảng vẹn tròn niềm tin yêu”, “Thanh niên Quân đội tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Thanh niên Quân đội học tập và làm theo lời Bác”...; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 12.000 lượt cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên; tổ chức Hội thi Tuổi trẻ với pháp luật và Tuổi trẻ với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Trên lĩnh vực đối ngoại quân sự, bằng tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, tuổi trẻ Quân đội đã và đang tham gia có hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và vừa qua đã không quản ngại gian khổ, hiểm nguy thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trí tuệ, bản lĩnh của thanh niên Quân đội còn được tỏa sáng với những thành tích xuất sắc tại đấu trường quốc tế Army Games. Đoàn sĩ quan trẻ Quân đội nhân dân Việt Nam giao lưu với sĩ quan trẻ các nước Cu Ba, Singapore, Lào với nhiều hoạt động phong phú...

Thông qua các phong trào, cuộc vận động, đặc biệt là phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới” do Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quân đội giai đoạn 2022-2027 phát động, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Quân đội. 10 gương mặt trẻ tiêu biểu, 43 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân được bình chọn năm nay là những điển hình ưu tú nhất, đại diện cho hàng trăm nghìn đoàn viên, thanh niên trong toàn quân trên các lĩnh vực: Huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, thể dục thể thao, văn hóa, nghệ thuật.

Tại chương trình tuyên dương, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2022 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 43 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2022 được nhận Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản