Tin mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước

(Mặt trận) - Sáng 29/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Lễ trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thứ 5 Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Bộ Chính trị quyết định trao Huân chương Sao Vàng tặng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị 

Chuyển biến, tiến bộ rõ rệt

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá, với tinh thần gương mẫu, 10 năm qua, thành phố Hà Nội đã cùng cả nước quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI có nhiều đổi mới, sáng tạo; thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng an ninh, phát huy vai trò, chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân; coi trọng và tập trung xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh về chính trị để làm nền tảng tạo nên sự vững chắc trong xây dựng khu vực phòng thủ của Thủ đô.

Hà Nội đã kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nhất là đối với người nghèo, đồng bào vùng xa trung tâm, khó khăn; gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong các quy hoạch, kế hoạch, các dự án phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và tăng cường các hoạt động đối ngoại.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. 

Theo Chủ tịch nước, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của thành phố Hà Nội 10 năm qua có sự chuyển biến, tiến bộ rõ rệt, giữ vững môi trường ổn định, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, khủng bố, bạo loạn hay thành lập các tổ chức chính trị đối lập. Hà Nội đã kiềm chế sự gia tăng tội phạm, giảm rõ rệt các tội phạm nghiêm trọng, kiên quyết thận trọng trong giải quyết các vấn đề phức tạp, lợi dụng tôn giáo gây mất an ninh trật tự; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước; từ đó góp phần hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, chính trị của Thủ đô…

Thay mặt Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, Chủ tịch nước biểu dương Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô về những thành tích quan trọng này.

Đề cập bối cảnh, tình hình, nêu những thuận lợi, thách thức từ tình hình thế giới và trong nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Hà Nội là trái tim của cả nước, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, nơi đặt trụ sở của các cơ quan Trung ương Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, giao dịch quốc tế; có dân số chiếm 9% cả nước. Hà Nội có vị trí chiến lược quan trọng, tác động trực tiếp đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Do đó, Chủ tịch nước đề nghị Thành ủy Hà Nội tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc quan điểm chỉ đạo: Kinh tế là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu và thường xuyên. Cùng với đó, thành phố phải quán triệt và thực hiện tốt các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về các nhiệm vụ tổng hợp, trong đó có nội dung về bảo vệ Tổ quốc.

6 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Quang cảnh Hội nghị 

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chỉ đạo thành phố Hà Nội tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Cụ thể, thứ nhất là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và Thủ đô. Chủ động ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ; kết hợp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính trị nội bộ.

Thứ hai là giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình; phòng ngừa, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chủ động phát hiện tấn công trấn áp các loại tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành trung ương, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của các khu vực phòng thủ trong thế bố trí chiến lược của cả nước. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; giữa kinh tế, văn hóa, xã hội đối ngoại với quốc phòng an ninh. Coi trọng an ninh kinh tế...

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự hội nghị 

Thứ ba là phát triển kinh tế phải đồng bộ phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nhất là đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách chăm lo cho người có công với cách mạng; xây dựng phát triển văn hóa con người Thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội; thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hóa của cả nước, nơi lắng hồn núi sông nghìn năm, nơi lan tỏa niềm tin và hy vọng. Chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa, bản sắc và truyền thống xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thứ tư là thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của thành phố thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực hiệu quả của chính quyền các cấp; tăng cường cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác dân vận, phát huy trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quán triệt thực hiện tốt quan điểm dân là gốc, quyết sách gì cũng phải nghĩ tới lòng dân. Lòng dân là thước đo mọi quyết sách. Lòng dân yên thì thế nước mới vững. Dân ủng hộ hoàn toàn thì mới thắng lợi hoàn toàn.

Thứ năm là không ngừng chăm lo cho xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh, toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, có cơ cấu số lượng hợp lý, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; giỏi về kỹ thuật, chiến thuật, chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe, khả năng cơ động, bảo đảm đầy đủ vũ khí trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất, phương tiện; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Thủ đô; tập trung xây dựng khu vực phòng thủ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Thứ sáu là tăng cường mở rộng nâng cao chất lượng công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, chú trọng và phát huy hoạt động đối ngoại của Đảng, chính quyền, trong đó có đối ngoại quốc phòng, an ninh và ngoại giao nhân dân. Đây là nhiệm vụ mà Hà Nội có thế mạnh, cần phải mở rộng hơn việc giao lưu với các Thủ đô hay thành phố, địa phương các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Giữ vững môi trường ổn định để phát triển đất nước, tranh thủ thuận lợi thời cơ để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Bên cạnh duy trì tốt mối quan hệ với địa phương các quốc gia thì cần có mối quan hệ mật thiết đối với các địa phương khu vực phía Bắc và Đồng bằng sông Hồng; thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã ký kết với các nước và địa phương quanh Hà Nội. Với tinh thần Hà Nội không chỉ vì Hà Nội mà còn vì các địa phương xung quanh và cả nước.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân; UBND thành phố Hà Nội trao Bằng khen cho 24 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản