Tin mới

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự lễ công bố Nghị quyết về tổ chức, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu lập pháp

(Mặt trận) - Chiều 1/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, GS.TS Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu lập pháp.

Chủ tịch nước: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nền biên phòng toàn dân

Phát huy vai trò to lớn của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Làm thật tốt và hiệu quả truyền thông về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

 Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng dự Lễ công bố có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh...

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp là cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chức năng nghiên cứu khoa học lập pháp, tổ chức thông tin khoa học lập pháp để tham mưu chính sách, tư vấn, hỗ trợ, phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu 

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Viện Nghiên cứu lập pháp đã có khung khổ mới để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Viện – một thiết chế đặc thù trong các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhắc lại sự kiện 13 năm trước, Chủ tịch Quốc hội Khóa XII Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành nghị quyết về thành lập Viện Nghiên cứu lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với một tư duy, tầm nhìn xa khi hình thành một thiết chế hỗ trợ Quốc hội thực hiện công tác lập pháp – chức năng cơ bản nhất của Quốc hội theo quy định của Hiến pháp. Ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của Viện Nghiên cứu lập pháp thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ vừa được kiện toàn, bổ sung tại Nghị quyết mới, Viện Nghiên cứu lập pháp sẽ có điều kiện để tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Viện Nghiên cứu lập pháp cần mở rộng, từng bước thiết lập quan hệ với các cơ sở nghiên cứu trong cả nước; hình thành đội ngũ chuyên gia cộng tác với Viện; làm nòng cốt thành lập mạng lưới sáng kiến Quốc hội; tham gia tích cực vào Diễn đàn kinh tế, xã hội thường niên, các hoạt động trong khuôn khổ của diễn đàn; tiến tới hợp tác với tổ chức nghiên cứu trên thế giới nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động với các nghị viện thế giới; tham gia tích cực vào việc triển khai các chuyên đề mà Đảng đoàn Quốc hội được phân công; không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Viện về nghiên cứu khoa học và tổ chức thông tin khoa học, xuất bản Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, thực hiện quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ.

 
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Viện Nghiên cứu lập pháp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Viện Nghiên cứu lập pháp phát huy vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu về lập pháp và thông tin khoa học về lập pháp; tham gia tích cực vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; gắn bó chặt chẽ với Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trong các khâu của quy trình xây dựng và ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết; hoàn thiện báo cáo các chuyên đề khoa học, ấn phẩm kết quả nghiên cứu các đề tài về hoạt động của Quốc hội để phục vụ cho các kỳ họp, trước mắt là Kỳ họp thứ Hai; phối hợp chặt chẽ với Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cung cấp kịp thời tài liệu cho đại biểu Quốc hội; tiến tới xây dựng dữ liệu về khoa học lập pháp; chủ động có kế hoạch và triển khai tổng kết, đánh giá kinh nghiệm hoạt động 80 năm của Quốc hội, đưa ra những thành tựu, bài học để tiếp tục kế thừa và phát huy.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ để Viện Nghiên cứu lập pháp thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là thực hiện vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội hỗ trợ Viện Nghiên cứu lập pháp trong quá trình thực hiện Nghị quyết, báo cáo kịp thời với Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn các chuyên gia, nhà khoa học đã nhiệt tình, trách nhiệm tham gia Hội đồng khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Viện Nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội và các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để thu hút tối đa các chuyên gia, nhà khoa học tham gia đóng góp cho Quốc hội nói chung và Hội đồng Khoa học của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nói riêng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản