Tin mới

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

(Mặt trận) - Sáng ngày 30/12, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh (CCB) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Đại hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai: Tiếp tục khái quát hệ thống lý luận về đường lối đổi mới

Bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Lễ phát động Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trí Dũng 

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Dự Đại hội còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo Hội CCB Việt Nam qua các thời kỳ cùng hơn 500 đại biểu đại diện cho hơn 3 triệu hội viên cựu chiến binh trong cả nước.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trí Dũng 
Phát huy những thành tựu, thành quả của công cuộc đổi mới, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa qua, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, hoạt động tích cực, đúng hướng và hiệu quả hơn, xứng đáng với vai trò, vị trí là nòng cốt chính trị, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Hội tiếp tục thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, hội viên kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Trí Dũng 

Hội đã tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn hội viên kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại cùng các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhân dân. Tích cực tham gia, giám sát, phản biện xã hội và phổ biến, giáo dục pháp luật. Đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đầu trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Là nòng cốt tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Động viên các cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường đoàn kết, giúp nhau làm kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống. Với vị thế, uy tín và kinh nghiệm ngày càng được khẳng định, các cấp hội đã đóng góp tích cực vào việc tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp nảy sinh từ cơ sở; xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội từ cơ sở.

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ khai mạc. Ảnh: Trí Dũng 

Công tác xây dựng Hội đạt kết quả tốt, đã có những bước phát triển vững chắc, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"; đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, khẳng định vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của Nhân dân; tiếp tục xây dựng, bồi đắp truyền thống vẻ vang "Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới" của Hội.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Trí Dũng 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam - một sự kiện lớn trong đời sống chính trị tinh thần của cựu chiến binh, cựu quân nhân và Nhân dân cả nước. Đại hội diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân và 50 năm chiến thắng lịch sử "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" với biết bao cảm xúc tự hào sâu sắc.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy, được thành lập vào ngày 6.12.1989, Hội CCB Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, đại diện cho ý chí và quyền lợi của cựu chiến binh, là thành viên của MTTQ Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Từ khi ra đời đến nay, Hội đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoạt động tích cực, đúng hướng và có hiệu quả.

“Những kết quả công tác và thành tích mà Hội CCB Việt Nam đạt được trong thời gian qua là rất đáng trân trọng, góp phần để "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay". Đảng và Nhà nước đánh giá cao hoạt động và những đóng góp của Hội CCB Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đồng chí xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

 Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Trí Dũng

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư hoan nghênh, chúc mừng Hội CCB Việt Nam và toàn thể các bác, anh chị em cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cả nước về những kết quả, thành tựu rất đáng trân trọng đó.

Tổng Bí thư thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những kết quả, thành tựu đã đạt được, rất đáng tự hào, chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hội CCB vẫn còn những hạn chế. Đó là, chất lượng, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hội còn thấp. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có nơi làm chưa tốt. Các hội viên CCB đại đa số là tốt, song cá biệt cũng còn một số có biểu hiện tiêu cực như công thần, dao động, thiếu tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có người còn vi phạm kỷ luật và pháp luật. Công tác phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cơ quan, ban, ngành, có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ, hiệu quả chưa cao. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế. “Tôi đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm để có biện pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ tới”, Tổng Bí thư nói.

Nêu bật bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước những năm tới và những yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước nói chung cũng như với Hội CCB mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, Tổng Bí thư đề nghị, Hội CCB Việt Nam ở các cấp cần làm tốt hơn nữa vai trò là nòng cốt chính trị, có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức tốt cuộc sống của cộng đồng dân cư, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, xây dựng sự đồng thuận xã hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đất nước trong giai đoạn mới. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ phải là ba chân kiềng vững chắc của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước ta, Tổ quốc ta.

Chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu. Ảnh: Trí Dũng 

Đồng tình với Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VI trình Đại hội lần này, Tổng Bí thư gợi mở, nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, quyết định.

Với tinh thần là tổ chức của những người mang bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", Tổng Bí thư mong muốn: Hội CCB các cấp cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ, hội viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội là: Kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch; là lực lượng chính trị tích cực, đi đầu tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cho cán bộ, hội viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên tập hợp, phản ánh với các cấp uỷ, chính quyền ý kiến của cựu chiến binh, của Nhân dân về những chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh...; là nòng cốt trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; dựa vào dân, nhạy bén phát hiện những vấn đề bất cập hoặc mới phát sinh để kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, khắc phục những vấn đề gây bức xúc trong các tầng lớp nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, Hội cần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm kết hợp giữa "xây" và "chống", lấy xây là chính, phòng ngừa là cơ bản, khắc phục những thói hư, tật xấu trong Đảng, trong bộ máy Nhà nước; đồng thời cảnh giác, không để các phần tử xấu và kẻ địch lợi dụng gây mất đoàn kết nội bộ, vu cáo, bôi nhọ, đả kích, chống phá Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân ta.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Được phát biểu tại đại hội. Ảnh : Trí Dũng 

Tổng Bí thư đề nghị, Hội cần quán triệt và tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Chú trọng tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Hội cựu chiến binh các cấp cần khai thác tối đa mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với cựu chiến binh; phối hợp lồng ghép các chương trình, các cuộc vận động trong cựu chiến binh một cách có hiệu quả; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi". Chú ý quan tâm hơn nữa đến các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ địa cách mạng; cổ vũ, động viên các đơn vị, cá nhân cựu chiến binh tích cực tham gia sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu hợp pháp; coi trọng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến; phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn" làm cho công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí khó khăn trở thành một phong trào sâu rộng, một nét đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" của cựu chiến binh Việt Nam.

Cùng với đó, cần thực hiện lời dạy của Bác Hồ "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết", bằng bản lĩnh chính trị, bằng tâm huyết trách nhiệm và sự nêu gương của mình, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; đồng hành với thanh niên trong phong trào lập thân, lập nghiệp, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, coi đó là một nhiệm vụ vẻ vang và là trách nhiệm, tình cảm của Hội đối với thanh, thiếu niên thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước.

Tổng Bí thư đề nghị, cần chăm lo xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đổi mới mạnh mẽ phương thức và nội dung hoạt động để Hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, bảo đảm phù hợp với đối tượng, hướng mạnh về cơ sở, coi trọng chất lượng, hiệu quả; tránh phô trương, hình thức. Chú trọng phát triển, củng cố tổ chức Hội, nhất là ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, đoàn thể, doanh nghiệp; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cựu chiến binh. Chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, có đủ phẩm chất, năng lực và trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Cựu chiến binh Việt Nam diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống của Hội (6.12.1989 - 6.12.2022). Với truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới", truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và lịch sử vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong đợi và tin tưởng chắc chắn rằng, sau Đại hội này, Hội CCB Việt Nam sẽ có bước phát triển mới, ngày càng mạnh mẽ, vững chắc hơn nữa, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng một nước Việt Nam "giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên Cờ truyền thống của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN) 

Tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản