Tin mới

Đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ trong công tác quy hoạch cán bộ

(Mặt trận) - Sáng 25/1, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ

Thủ tướng dự cuộc làm việc giữa Thường trực Tổ Biên tập hai Tiểu ban Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính Ban Tổ chức Trung ương đến 63 điểm cầu Ban Tổ chức các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương, với sự tham dự của đại diện Ban cán sự đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội; đại diện lãnh đạo và vụ trưởng /trưởng ban tổ chức cán bộ các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tỉnh ủy-thành ủy trực thuộc Trung ương, các đoàn thể chính trị-xã hội Trung ương.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính đã quán triệt Quy định số 50-QĐ/TW của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ.

Quy định số 50 quy định về nguyên tắc, mục đích, yêu cầu, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, thẩm quyền, trách nhiệm, phương pháp, tiêu chuẩn, điều kiện, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, quy trình, quản lý và công khai trong công tác quy hoạch cán bộ; áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Quy định nêu rõ, bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ.

Các chức danh quy hoạch gồm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; các chức danh thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và chức danh phải lấy ý kiến thẩm định của các ban, cơ quan đảng ở Trung ương; các chức danh thuộc diện các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

Công tác quy hoạch được thực hiện theo phương châm quy hoạch "động" và "mở". Hằng năm đánh giá, rà soát để kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới từ nguồn nhân sự tại chỗ hoặc nguồn nhân sự từ nơi khác đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có triển vọng phát triển.

Quy định cũng nhấn mạnh coi trọng chất lượng quy hoạch 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc Bộ Chính trị ban hành Quy định số 50 cùng hướng dẫn thực hiện của Ban Tổ chức Trung ương. Đây là bước tiến về công tác quy hoạch cán bộ của nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng so với các nhiệm kỳ trước, khi Đảng đã quy định hóa, tạo thuận lợi cho các ban, bộ, ngành  Trung ương, địa phương, tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện bài bản quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ mới. Ban Tổ chức Trung ương đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng trình Bộ Chính trị ban hành Quy định và dự thảo hướng dẫn thực hiện. Các đại biểu cũng đề xuất một số kiến nghị, góp ý cho dự thảo hướng dẫn thực hiện Quy định số 50.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai hoan nghênh các đại biểu dự Hội nghị đã trao đổi và quán triệt kỹ lưỡng Quy định số 50, đồng thời góp ý cho dự thảo hướng dẫn, đảm bảo công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ mới đạt được yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Trương Thị Mai nêu rõ, Quy định số 50 là sự kế thừa vững chắc những kết quả đạt được, đặc biệt của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tiếp tục bổ sung, đổi mới để làm cho công tác quy hoạch chặt chẽ hơn, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn bộ các cấp ủy, tổ chức đảng.

Theo đồng chí Trương Thị Mai, trong 10 năm qua, theo thẩm quyền và được ủy quyền của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã phê duyệt khoảng 16.400 lượt cán bộ, trong đó chức danh do Trung ương quản lý là hơn 7.200 cán bộ; chức danh do cấp ủy trực thuộc Trung ương là hơn 9.000 cán bộ. Cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã phê duyệt quy hoạch hơn 1,9 triệu cán bộ. Qua đó cho thấy Ban Tổ chức Trung ương và các cấp ủy Đảng đã quy hoạch được lượng cán bộ rất lớn, tạo nguồn cán bộ rất rộng mở để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo các chức danh lãnh đạo, quản lý từ Trung ương đến địa phương.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng chỉ ra tỷ lệ bổ nhiệm chức danh từ nguồn cán bộ quy hoạch còn thấp. Theo đó, chức danh do Trung ương quản lý mới chỉ bổ nhiệm được 14,5% trong số cán bộ quy hoạch; đối với địa phương bổ nhiệm được 23,5%. Như vậy, mặc dù hệ số rộng, lượng cán bộ quy hoạch lớn, song tỷ lệ bổ nhiệm thấp. Từ thực tế đó, theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Quy định số 50 đã khắc phục được vấn đề này, nâng tỷ lệ sử dụng nguồn cán bộ quy hoạch cao hơn.

Đồng chí Trương Thị Mai đã giải đáp các nhóm vấn đề mà các đại biểu nêu lên tại Hội nghị, đó là: về tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch chức danh bổ nhiệm; hướng dẫn cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ với Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội; thẩm quyền phê duyệt quy hoạch; tiếp tục rà soát đảm bảo sự đồng bộ của các văn bản về công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ; cơ sở dữ liệu công tác cán bộ dùng chung và danh mục các chức danh tương đương; trường hợp đương nhiên ra ngoài quy hoạch; đưa được cán bộ trẻ, năng lực nổi trội vào quy hoạch.

Nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ sẽ trở thành một quy trình khép kín trong tất cả các khâu và được thể hiện dưới hình thức tất cả đều là quy định, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, trong năm nay, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương sẽ ban hành nhiều văn bản quy định công tác cán bộ từ tiêu chuẩn chức danh quy hoạch đến công tác đánh giá; đào tạo, bồi dưỡng, nhất là lý luận chính trị; luân chuyển; trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; lấy phiếu tín nhiệm; cơ chế phát hiện, lựa chọn, trọng dụng, bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực nổi trội, cán bộ trẻ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong cả nước tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương trong việc tiếp tục sửa đổi, bổ sung những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ theo hướng đổi mới và đủ nguồn cán bộ có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản