Tin mới

Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương quán triệt Nghị quyết TW6

Trên 600 đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương học tập, quán triệt Nghị quyết TW6, khóa XII.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên thệ nhậm chức

Khắc phục mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu đề ra

Thực hiện tốt và hiệu quả việc cải cách tiền lương

Sáng nay (11/12), tại TPHCM, Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khoá XII cho trên 600 cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương đang công tác tại TPHCM và khu vực phía Nam.

Trên 600 đảng viên Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương học tập, quán triệt Nghị quyết TW6.

Hội nghị Trung ương 6 ban hành 4 Nghị quyết: về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân và về công tác dân số trong tình hình mới.

Nhận thức được tầm quan trọng của các Nghị quyết Trung ương 6, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương đã sớm ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống. Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương hiện có trên 70.000 đảng viên sinh hoạt tại gần 6.000 tổ chức cơ sở Đảng. 

Thông qua các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tại 3 khu vực trong cả nước, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ lấy ý kiến cán bộ, đảng viên thảo luận, đóng góp, xây dựng hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII.

Ông Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương cho biết, Đảng bộ Khối dành nhiều thời gian để hội nghị có thể trao đổi, thảo luận, tranh luận để làm rõ thêm những quan điểm chỉ đạo và đặc biệt là những nhiệm vụ, giải pháp mà các cơ quan Trung ương phải thực hiện.

“Trong Khối các cơ quan Trung ương có nhiều đơn vị liên quan công tác tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập; những vấn đề tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khoẻ nhân dân, cũng như công tác dân số là trách nhiệm trước hết của các cơ quan Trung ương” – ông Trần Hồng Hà cho biết thêm..

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản