Đoàn Kiểm tra 138 của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

(Mặt trận) - Chiều 30/11, tại Nhà Quốc hội, Đoàn Kiểm tra 138 của Bộ Chính trị thực hiện kiểm tra Đảng đoàn Quốc hội về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân dịp đầu Xuân Quý Mão

Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Nghị định mức lương cơ sở

Bàn giao công tác giữa nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra số 138 Trương Thị Mai chủ trì cuộc làm việc. 

Cùng dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và các thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị.

Kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ

Báo cáo tại cuộc làm việc, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Chỉ thị 01 -CT/TW ngày 9.3.2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng (Chỉ thị số 01) đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Trong đó, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo các Tổ đảng tại Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01; phối hợp tổ chức các hội nghị quán triệt học tập, quán triệt, nêu rõ các yêu cầu mới, nội dung quan trọng của Nghị quyết, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

“Với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cầu thị, lắng nghe, Đảng đoàn Quốc hội đã bám sát Quy chế hoạt động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhấn mạnh. 

Thay mặt Đoàn kiểm tra, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay, Quốc hội đã tổ chức thành công 2 Kỳ họp, xem xét, quyết định rất nhiều vấn đề hệ trọng về nhân sự, tổ chức bộ máy nhà nước và các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính, đầu tư công trung hạn, kế hoạch vay trả nợ công, kế hoạch sử dụng đất quốc gia… đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư và diễn biến hết sức phức tạp. Quốc hội cũng đã xem xét thông qua một số dự án luật, nghị quyết, nghiên cứu xem xét ban hành một số nghị quyết, quyết định mang tính cấp bách, điển hình là Nghị quyết 30/QH15/2021, trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 5 Nghị quyết tạo cơ sở pháp lý thực hiện các chính sách đặc biệt, đặc thù trong phòng, chống dịch, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và phục hồi kinh tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quan tâm sát sao, hướng dẫn kịp thời hoạt động của HĐND trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, dự kiến, Quốc hội sẽ tổ chức thêm một kỳ họp nữa vào cuối năm nay.

“Điều này cho thấy sự chủ động, khẩn trương của Quốc hội để đáp ứng ngay các nhiệm vụ cần thiết, cấp thiết, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước. Đoàn kiểm tra thấy rằng, những kết quả đạt được mang lại nhiều ý nghĩa tích cực cho mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội và cuộc sống của Nhân dân, góp phần quan trọng tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Mặc dù là năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ và đại dịch Covid-19 tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống, trong đó có Quốc hội nhưng hoạt động của Quốc hội không bị gián đoạn. Quốc hội đã đổi mới hoạt động, tổ chức kỳ họp theo phương thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, và quan trọng nhất là vẫn bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ mọi vấn đề về nguyên tắc, quy trình, thủ tục hoạt động của Quốc hội, từ đó, bảo đảm và nâng cao hơn hiệu quả hoạt động của Quốc hội”, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh. 

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao những kết quả bước đầu rất tích cực, toàn diện và đồng bộ đã được nêu trong Báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội, nổi bật là tinh thần nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, kịp thời tham mưu trình Bộ Chính trị để thành lập Đảng đoàn, các tổ Đảng tại Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban và 63 tổ Đảng tại các Đoàn đại biểu Quốc hội trong cả nước. Đây là điều kiện quan trọng để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, gắn bó chặt chẽ với chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Trong đó, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc công tác nghiên cứu, học tập quán triệt, tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời đã ban hành các văn bản để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phù hợp với chức năng và thực tiễn hoạt động của Quốc hội. Từ tháng 6.2021, Đảng đoàn Quốc hội đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp hết sức rõ nét với số lượng Đề án triển khai thực hiện Chương trình hành động lên tới 107 Đề án. Đặc biệt, Đảng đoàn Quốc hội đã dành tới 57 Đề án cho công tác lập pháp thuộc 10 lĩnh vực hoạt động của Quốc hội. Trong đó có 5/57 nội dung Đề án về công tác lập pháp, 8/12 nội dung Đề án về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, 17/23 nội dung về đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội… phải thực hiện ngay trong năm 2021. Các báo cáo do Đảng đoàn Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị luôn được Bộ Chính trị nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chuẩn bị các báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành Trung ương. Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đây là nỗ lực rất lớn của Đảng đoàn Quốc hội. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, đánh giá sâu sắc các kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo vừa qua, làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội phù hợp với Hiến pháp, pháp luật. 

Cùng với đó là tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị 01 -CT/TW ngày 9.3.2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên trong cả nhiệm kỳ, tạo sự thống nhất trong hành động, đồng thuận cao trong Nhân dân.

Tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân do Đảng lãnh đạo là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, hiệu quả, hiệu lực hoạt động của Nhà nước. Xác định rõ hơn vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, bảo đảm quyền lực Nhà nước là thống nhất có sự phân công rành mạch, phối hợp chặt chẽ và tăng cường kiểm soát quyền lực Nhà nước. Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời đồng bộ, thống nhất khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Tiếp tục lãnh đạo việc đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình, đánh giá cao dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 138; đồng thời, khẳng định, công tác kiểm tra của Đảng đem lại tác dụng rất tích cực, qua đó nâng cao ý thức về xây dựng Đảng của Đảng đoàn Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, các tổ chức Đảng trực thuộc, giúp Đảng đoàn Quốc hội nhận thức rõ những việc đã làm được, những việc cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng đoàn Quốc hội luôn ý thức sâu sắc về vai trò, tính tiền phong gương mẫu của mình, ngày càng tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, hoạt động theo đúng quy định của Trung ương và chức năng của Đảng đoàn Quốc hội, tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Mọi quyết sách của Quốc hội liên quan đến việc thể chế hóa chủ trương của Đảng đều có vai trò của Đảng đoàn Quốc hội.

Trên cơ sở kết quả của Đoàn kiểm tra, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, nhất là việc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Quốc hội.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản