Tin mới

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân: Cần rà soát các nội dung ủy quyền quy định chi tiết

(Mặt trận) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 21, sáng 17/3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Kiến nghị giao Chính phủ thực hiện cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị của Diễn đàn Kinh tế thế giới và làm việc tại Trung Quốc

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật. Ảnh: Hồ Long 

Xác định cụ thể căn cứ thăng bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn

Trình bày tóm tắt Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, mục tiêu sửa đổi Luật nhằm thể chế hóa quan điểm chỉ đạo: “Xây dựng công an nhân dân (CAND) cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 4, Điều 22 theo hướng: Quy định sĩ quan CAND được xét thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không đủ 3 năm công tác do Chủ tịch Nước quyết định và xác định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác để làm căn cứ đề nghị Chủ tịch Nước xem xét, quyết định thăng cấp bậc hàm cấp Tướng trước thời hạn.

Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định cụ thể về 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong CAND; bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an; giao Chính phủ quy định chế độ, chính sách của công nhân công an.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật CAND với những lý do như đã nêu trong các Tờ trình của Chính phủ nhằm thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho rằng, dự án Luật có quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật và hồ sơ dự án Luật bảo đảm các yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét để quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và đủ điều kiện trình Quốc hội thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật này. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị rà soát các nội dung ủy quyền quy định chi tiết để bổ sung vào dự thảo văn bản gửi kèm theo cho đầy đủ…

Về phạm vi điều chỉnh, Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đánh giá đã cơ bản phù hợp với mục tiêu, quan điểm xây dựng Luật, thể chế đường lối, chính sách của Đảng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng quy định của Luật CAND để sửa đổi ngay trong Luật này, tránh việc phải sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Liên quan đến các chính sách và nội dung cụ thể của dự thảo Luật, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh nhất trí với việc sửa đổi, bổ sung cấp bậc hàm cao nhất đối với một số chức vụ, chức danh trong CAND như trong dự thảo Luật...

Áp dụng hồi tố việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất từ ngày 1.1.2021

Thống nhất với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND nhằm tương thích với các luật hiện hành, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nhất trí với 3 đề xuất chính sách được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và cho rằng, các chính sách đã được nêu rất cụ thể, ngắn gọn, rất thuận lợi để Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tán thành phạm vi sửa đổi 5/46 điều của Luật CAND hiện hành, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc áp dụng hồi tố việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất từ ngày 1.1.2021. Theo ông, đề nghị này bảo đảm phù hợp với thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Lao động từ ngày 1.1.2021 và cũng bảo đảm lộ trình tăng hạn tuổi phục vụ đến năm 2028 đối với nam sĩ quan CAND và năm 2035 đối với nữ sĩ quan CAND. Quy định này cũng không trái với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vì không quy định trách nhiệm pháp lý cao hơn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản