Tin mới

Gương mẫu đi đầu, nỗ lực đổi mới, nâng chất lượng công tác tham mưu

(Mặt trận) - Với chủ đề “Đoàn kết-Dân chủ-Trí tuệ-Kỷ cương-Nêu gương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã chính thức khai mạc sáng 28/10 tại Thủ đô Hà Nội

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, động viên y, bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1

Các đại biểu dự phiên khai mạc Đại hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Đại hội vinh dự được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, các ban, bộ, ngành Trung ương và tổ chức đoàn thể nhân dân tới dự.

Cùng tham dự Đại hội có 300 đại biểu tiêu biểu cho hơn 8 vạn đảng viên từ 61 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các Cơ quan Trung ương.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, Đại hội có chủ đề: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng 

Phát biểu khai mạc Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự phối hợp của các ban, bộ, ngành Trung ương; với tinh thần chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ thuận lợi, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ Khối đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XII, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được triển khai đồng bộ, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp; chất lượng đội ngũ cán bộ của Đảng viên trong đảng bộ được nâng lên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP/Quang Hiếu  

Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chúc mừng và biểu dương các thành tích Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; đánh giá cao đội ngũ cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối đã tận tụy, đóng góp to lớn vào những thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng.

Đánh giá tình hình thế giới và trong nước tiếp tục phức tạp, khó lường; nhiều vận hội lớn đang mở ra nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, để thực hiện được các mục tiêu văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đề ra, đòi hỏi nỗ lực, phấn đấu rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trong đó Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan lãnh đạo, tham mưu chiến lược, quản lý, điều hành ở trung ương giữ vị trí, vai trò rất quan trọng và có trách nhiệm rất lớn.

Ông Nguyễn Văn Bình đề nghị các cấp ủy và đảng viên trong Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, phải tuyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia- dân tộc, nâng tầm trí tuệ, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, gương mẫu đi đầu, nỗ lực đổi mới, sáng tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tán thành với các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ Khối đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đổi mới lãnh đạo đối với công tác dân vận…

Ông Nguyễn Văn Bình khẳng định Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, với một Ban Chấp hành mới là một tập thể đoàn kết, có trí tuệ, năng động, đổi mới sáng tạo và cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng với cả nước hướng về “khúc ruột” miền Trung, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành trung ương, các tổ chức đoàn thể nhân dân và toàn thể đại biểu dự Đại hội đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do bão, lũ, thiên tai.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII diễn ra đến ngày 29/10/2020.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản