Tin mới

Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương

(Mặt trận) - Phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có dấu ấn nổi bật và ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, đóng góp quan trọng vào thành quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương cũng như cả nước trong năm 2021. Chủ tịch Quốc hội cũng gợi mở 8 nội dung HĐND các cấp cần tập trung triển khai trong năm 2022.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ

Trang trọng Lễ dâng hương dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên, tỉnh Phú Thọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, “một dấu mốc bằng vàng chói lọi”

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Chuyển động tích cực trong tổ chức, hoạt động của HĐND các cấp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cũng là năm cả nước tổ chức rất thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, ngay sau cuộc bầu cử thành công, HĐND các tỉnh, thành phố đã bắt tay ngay vào thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo luật định với nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới sáng tạo, linh hoạt, thích ứng với thực tiễn từng địa phương, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong các hoạt động để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có dấu ấn nổi bật và ngày càng khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân ở địa phương, đóng góp quan trọng vào thành quả và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương cũng như cả nước trong năm 2021.

Qua theo dõi thực tế cũng như qua kết quả hội nghị đầu tiên của khu vực tổ chức hôm nay, Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Chúng tôi cảm nhận được chuyển động rất tích cực, có luồng gió mới trong tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp. Có quyết tâm mới, khí thế mới và nhiều cách làm mới, diễn ra khá đều khắp từ các thành phố trực thuộc Trung ương đến các tỉnh lớn, tỉnh nhỏ từ khu vực miền núi, trung du đến đồng bằng...”.

Từ 6 kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2021, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, nhìn chung trong năm 2021, HĐND tỉnh, thành phố đã luôn quán triệt và tổ chức thực hiện tốt chủ trương của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ; việc hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát, toàn diện, kịp thời của UBTVQH, triển khai quyết liệt thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp. Nhiều tỉnh thành đã ban hành đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Tiếp tục thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND

 Ảnh: Lâm Hiển

Cơ bản đồng tình, thống nhất với báo cáo của UBTVQH và ý kiến tham luận của các địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý 8 nội dung HĐND các cấp cần tập trung trong thời gian tới.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thấm nhuần chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND được quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương (được sửa đổi, bổ sung theo Luật số 47/2019/QH14 “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương”), nhất là đối với các đại biểu mới tham gia HĐND lần đầu.

Thứ hai, tiếp tục rà soát, xây dựng hoặc hoàn thiện và tổ chức thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, bao gồm chất lượng kỳ họp HĐND, chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND, công tác tiếp xúc cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn… để thực hiện tốt nhất nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố cả về tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; xây dựng chính quyền; quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, các lĩnh vực và giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố; giám sát hoạt động của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát cùng cấp, các Ban của HĐND, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và văn bản của HĐND cấp huyện; tổ chức giám sát theo hướng dẫn của UBTVQH đối với các hoạt động giám sát 4 chuyên đề của Quốc hội, UBTVQH trong năm 2022.

Thứ ba, kịp thời ban hành các Nghị quyết để tổ chức thực hiện và giám sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2022 - 2023 theo phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, các giải pháp tài chính - tiền tệ trong 2 năm 2022 - 2023, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022 - "đây là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng", Chủ tịch Quốc hội nói.

Thứ tư, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của HĐND, như các kỳ họp không giấy tờ, biểu quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử từ xa…

Thứ năm, tiếp tục rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, với UBND và MTTQ Việt Nam tỉnh, thành phố để phát huy hiệu quả từng cơ quan, tổ chức.

Thứ sáu, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, thường trực cấp ủy đối với tổ chức hoạt động của HĐND; chủ động tham mưu với cấp ủy trong việc kiện toàn các chức danh còn thiếu so với quy định và công tác quy hoạch đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách nhiệm kỳ 2026 - 2031; phối hợp với Ban Công tác đại biểu, Văn phòng Quốc hội để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp và công chức, viên chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thứ bảy, UBTVQH tiếp tục làm rõ nội hàm, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và giám sát hoạt động của HĐND; nghiên cứu đổi mới việc tổ chức hội nghị HĐND theo khối tỉnh, thành phố; tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh, thành phố theo các chuyên đề... Trong năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan và HĐND các tỉnh, thành phố xây dựng Đề án “Tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND các cấp, tăng cường sự gắn kết của các cơ quan của Quốc hội với HĐND các cấp” và dự thảo “Nghị quyết về hướng dẫn một số hoạt động giám sát của HĐND’’ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố dự Hội nghị tích cực đóng góp cụ thể vào dự thảo Đề án và dự thảo Nghị quyết, để khi ban hành đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, giải quyết được những vướng mắc đã nêu trong 8 tham luận trình bày tại Hội nghị cũng như trong các báo cáo gửi tới Hội nghị. 

Thứ tám, tăng cường công tác giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các HĐND tỉnh, thành phố; giữa HĐND với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; tăng cường sử dụng các chuyên gia, cộng tác viên trong hoạt động của HĐND.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, căn cứ kết quả của hội nghị này và 2 hội nghị khu vực sẽ được tổ chức trong thời gian tới, UBTVQH giao Ban Công tác đại biểu tiếp thu, hoàn thiện báo cáo chính thức để báo cáo Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và các tỉnh, thành, cơ quan hữu quan; đồng thời, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của HĐND các tỉnh, thành phố báo cáo UBTVQH xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn và tin tưởng, trong năm 2022, Quốc hội và HĐND các cấp sẽ cùng thi đua để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu của Đảng, sự kỳ vọng và mong muốn của Nhân dân, cử tri cả nước cũng như từng địa phương.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản